Det gamle posthuset på Tasta på femti og sekstitallet revet i 1973

Hent avfall
Back to top button