Nye Tastaveden skole: Til nytte og glede for hele nærmiljøet

NYTT UTEAREAL: Utenfor skolen er det flere nye ting som elevene kan benytte seg av.
NYTT UTEAREAL: Utenfor skolen er det flere nye ting som elevene kan benytte seg av.
Del på Facebook
Mandag 4.mars var det åpning av nye Tastaveden skole. Det var stort engasjement blant elevene, og ordføreren kom for å klippe snoren.

– Pandemien var utrolig I oktober 2017 ble det ved-tatt av formannskapet at Tas-taveden skole skulle rehabili- teres. Dette fordi skolen var slitt og måtte tilpasses til nye former for undervis-ning. I mai 2020 ble kostna-dene godkjent av UMU, og byggingen kunne begynne.

Byggeperioden ble satt fra august 2021 til september 2023, hvor midtbygget skulle rives og tre andre deler av bygget skulle rehabiliteres. Slik kunne alt knyttes sammen til et nytt midtbygg.

I tillegg til at bygget skulle fornyes, ble det også satt lys på at uteområdet trengte en opp- gradering. Her skulle det bli flere aktivitetsområder, sitte-plasser, grøntområder, stier, sykkelparkering og felles dropsone, ifølge Stavanger kommune.

LESEGLEDE: Skolen har fått splitter nytt bibliotek.
LESEGLEDE: Skolen har fått splitter nytt bibliotek.

Det er SR Enteprenør som har vært totalentrepenør på pro-sjektet, med John Egil Amund-sen som prosjektleder fra kom-munen. Totalrammen for pro-sjektet er 231 millioner kroner.

Nå er byggingen ferdig, og den nye skolen skaper posi-tive reaksjoner i bydelen. De siste to- og et halvt årene har Tastaveden-elever oppholdt seg i andre midlertidige bygg, og har gitt uttrykk for at det blir spennende å komme tilbake.

Ordførerens tale

Ordfører Sissel Knudsen Hegdal holdt tale på åpnings dagen. I talen gjorde hun det klart at elevene sin trivsel på skolen er viktig, siden de tilbringer opp imot 26 timer der i uken.

– Som elever er dere på skolen ganske store deler av dagen, og i løpet av årene legges et viktig faglig og sosialt grunnlag for resten av livet. Både dere elever og vi foreldre knytter bånd til skolen, sier Hegdal.

Videre fortalte hun at det har vært noen utfordringer med prosjektet.

– I planleggingen ble det tid-lig klart at fløy A og C kunne renoveres, mens det måtte bygges et helt nytt midtbygg. Kartet, altså tegningene fra 1961, stemte bokstavelig ikke helt med terrenget.

NOE TIL EN HVER: Tastas up-and-coming talenter utvikle seg i det nyemusikkrommet.
NOE TIL EN HVER: Tastas up-and-coming talenter utvikle seg i det nye
musikkrommet.

Dette har blitt gjort opp for på andre måter, med opp-grader ing er som app- ellerer direkte til de forskjel-lige elevene sine hobbyer.

– I det nye midtbygget har dere til gjengjeld fått en flott aula med bibliotek og kantinekjøkken, i tillegg til to skolekjøkken. Jeg vet også at det er musikkrom her, med eget lydstudio, hvor dere kan ta opp musikk eller lage podcast. Vegg-i-vegg ligger det et flerbruksrom for aktivitet, enten du vil drive med yoga eller ta push-ups, sier Hegdal.

Til slutt konkluderte hun med en gratulasjon.

– Alt i alt så har nye Tasta- veden skole blitt en tipp-topp moderne skole hvor det er til-rettelagt for god undervis-ning i friske og nye omgivelser.

Den er først og fremst bygget for elevene, lærerne og de ansatte, men jeg håper denne oppgraderingen vil være til nytte og glede for hele nærmiljøet. Kjære alle sammen, gratulerer så mye med en fantastisk ny og flott skole!