Ny parkeringsordning på Alti Tasta

POSITIV: Senterleder Birthe Wiinberg er positiv til at kundene vil håndtere den nye parkeringsløsningen bra.
POSITIV: Senterleder Birthe Wiinberg er positiv til at kundene vil håndtere den nye parkeringsløsningen bra.
Del på Facebook
Tidligere har man kunnet stå parkert i hele tolv timer gratis på Alti Tasta. Nå endres dette, for å ytterligere regulere parkeringen.

LINA BULIEN
tips@tastavis.no

Noen kan nok syns at det opp- leves som utfordrende med ulike betalingsløsninger sier Birte Wiinberg, senterleder på Alti Tasta. Fra åttende april innføres det en ny parkerings- løsning på Alti Tasta.

I først omgang var tanken at løsningen at man kunne stå en time gratis i p-hallen pluss en ekstra time dersom du er medlem i kundeklubben. Etter å ha fått flere tilbakemeldinger fra kunder, leietakere og ansatte på senteret så har vi valgt å gå for to timer gratis parkering for alle. Dermed trenger du ikke å være medlem i kundeklubben for å kunne være på senteret i to timer og slippe å betale. Det vil si at de som er på senteret under to timer ikke trenger å foreta seg noe med tanke på parkering. Ønsker du være lengre enn de to gratis-timene så anbe- faler vi at kundene regis- trerer seg hos autopay om de ikke allerede har gjort det.

På Alti Tasta er kundene vant til å kunne stå parkert lenge uten å måtte betale, som gjør dette til en stor omstilling. Dette er Wiinberg klar over.

At et gode man har hatt i så mange år tas bort har vi forståelse for at det reageres på. Nå er det slik at det har ligget i kortene i lengre tid at parkeringen må reguleres strengere enn dagens løsning sier Wiinberg.

Hun er tydelig på at senteret vil hjelpe dem som strever med registreringen, eller ordningen generelt.

Senteret vil selvsagt være behjelpelige dersom man har utfordringer med å registrere seg, sier Wiinberg.

En annen grunn for den nye ordningen, er at det har vært flere gjenger som har oppholdt seg i parkeringshuset. Dette gjør at vektere må rykke oftere som blir en ekstra kostnad for senteret.

Vi har hatt utrykning i par- keringen på grunn av ulike alarmer som har gått etter at senteret har stengt. Det har ikke vært avgjørende for beslutningen om nytt parke- ringssystem, men et bidrag til avgjørelsen, sier Wiinberg.

PÅ ETTERSKUDD: Flere kjøpe- sentre i Stavanger har parkeringsavgift, etter lang tidinnføres det nå også på Alti Tasta.
PÅ ETTERSKUDD: Flere kjøpe- sentre i Stavanger har parkeringsavgift, etter lang tid
innføres det nå også på Alti Tasta.