Elev og skolesamarbeid – Innovasjonsmidler sikrer valgfag på Vardenes Skole

FORNØYD MED VALGFAG: Matthea Bjerga Posti er elev i 5 klasse på Vardenes Skole.
FORNØYD MED VALGFAG: Matthea Bjerga Posti er elev i 5 klasse på Vardenes Skole.
Del på Facebook
Pandemien er over. Vi trenger ikke lenger holde avstand, gå med maske eller begrense hvor mange venner man treffer. De fleste elevene på Vardenes barneskole har hatt stor del av sin barneskolegang under pandemirestriksjoner. Rektor Kirsti Birkevold forteller at pandemien førte til en skikkelig annerledes skole for elevene på Vardenes Skole.

JULIE VOLD
tips@tastavis.no

– Pandemien var utrolig utfordrende både for voksne og barn på skolen. Det var stadig nye regler og vi måtte hele tiden snu oss rundt å prøve å løse skolehverdagen innenfor gjeldende regelverk, sier rektor Kirsti Birkevold.

– Men etter pandemien har vi sett at det har åpnet seg opp nye utfordringer. Elev-ene på skolen hadde blitt vant til små kohorter og mindre grupper. Plutselig, kanskje sett fra barna, åpnet landet opp og elevene fikk en forholdsvis brå overgang til «storskole». Under pandemien ble sosiale ferdig-heter utfordret og elevene har ikke hatt godt av det, sier Birkevold.

Skolen jobbet med elevene for å finne metoder som kunne forbedre sosiale ferdigheter og sikre ekstramidler til under- visningen.

– Voksentettheten skal være høy vi har stor fokus på det, sier Birkevold. Hun forteller at de søker på mest mulig mid-ler for å få litt ekstra til å rutte med for å utjevne den sosiale forskjeller. Det er billig å satse på barnet og laget rundt barnet når de er små. Prøve å utvikle ulike ferdigheter, sier hun.

I god dialog med elevene via elevundersøkelse kom det frem at elevene var interes-sert i å få tilbud om valgfag i 5-7 klasse. Dette er ikke et vanlig tilbud i barneskoler og skolen søkte om innovasjons-midler for å få mulighet til å tilby dette.

– Vi klarte å få 360 000 kroner i innovasjonsmidler for å kunne tilby valgfag, sier Birkevold.

Sammen med elevene kom skolen frem til hvilke fag som skulle tilbys; blant annet friluftsliv, fysisk aktivitet, teknologi og forskning, innsats for alle, film og foto, design og redesign og brettspill.

Rektor Birkevold forklarer at ikke alle valgfagene er tilgjen-gelig, men etter å ha holdt på med valgfag i litt over et halvt år kan hun melde om at tilbu-det har fått veldig god tilbake-melding til nå.

– Valgfaget har vært med på utjevne sosiale ulikheter og øke sosial kompetanse. Vi ser også at det gir økt mot-ivasjon til resten av skole- arbeidet. Elevene trives med mer variert og praktisk under-visning – samt å ha under-visning som går på tvers av skoletrinn, sier Birkevold.

Elev Mathea Bjerga Posti er enig i at det er kjekt å ha skolefag på tvers av trinnene. Hun går i 5 klasse.

– Det er veldig kjekt at det er elever fra andre klassetrinn i valgfaget. Det gjør at jeg kan bli kjent med andre enn bare de som går i femte klasse, sier Mathea.

Mathea forklarer at de fikk lov til å gi beskjed til skolen om hvilke fag de hadde mest lyst til å delta i, men at det ikke var sikkert at de fikk alt de hadde på ønskelisten.

– Jeg er veldig fornøyd med de fagene jeg fikk, for jeg fikk bare det som stod på ønskelisten min, sier Mathea og smiler.

Hun forteller at hun fikk et fag som hun kaller sal og scene. I dette faget er elevene delt opp i grupper som består av 5-7 stykker. De velger et even-tyr og tolker det til et «eget» eventyr som de skal lage et opp-legg på. Etter hvert skal de også fremføre dette på en scene.

Mathea forteller at hun valgte sal og scene fordi hun synes det er gøy å synge og fremføre på scenen.

I høst hadde hun et annet valg-fag; faget Design og Redesign. I de timene hadde de et gjen- bruksprosjekt.

– Prosjektet var veldig gøy. Vi laga et eget skrin med gjen- bruksplanker og lignende, sier Mathea.

Hun avslutter med å poeng-tere at hun synes at valgfag er veldig gøy og noe hun synes bør fortsette etter prøve- perioden.

Fakta:

Vardenes Skole er en barneskole med elever fra 1 til 7 klasse i Tasta Bydel.

I skoleåret 2023-2024 har skolen 344 elever og 65 ansatte i skole og SFO. Etter elevens egne ønsker har skolen startet med valgfag for 5-7 trinn. Her kan elevene velge mellom alt fra gaming, teknologi og forskning, film og foto til friluftsliv, fysisk aktivitet og veldedig-het.

Til info: tekstforfat-ter Julie Vold har en datter som er elev i 5 klasse på Vardenes Skole.