Byggmester BOB tar over Modenabanen: – Vi ser frem til samarbeidet

NYTT SAMARBEID: Markedssjef i VBK,Torstein Helle Meling og daglig leder i Byggmester BOB, Morten Birkedal gleder seg over nytt samarbeid.
NYTT SAMARBEID: Markedssjef i VBK,Torstein Helle Meling og daglig leder i Byggmester BOB, Morten Birkedal gleder seg over nytt samarbeid.
Del på Facebook
Etter mange år med Modena som sponsor, går Vardeneset Ballklubb nå inn i samarbeid med Byggmester BOB.

LINA BULIEN
tips@tastavis.no

Vi vil støtte opp klubben så mye vi kan, for det fortjener de virkelig, sier daglig leder for Byggmester BOB, Morten Birkedal.

Ansvar for å støtte

Byggmester BOB er en lokal byggmester som spesiali-serer seg på tak. De monterer alt av tradisjonelle takmateri-aler, i tillegg til fremtidsrettede løsninger, som for eksempel integrerte solceller. Nå stepper byggmesteren opp sponsingen i Vardeneset både ett og to hakk, og dette av flere grunner.

– Vi som bedriftsledere har et ansvar for å støtte opp og hjelpe til i nærmiljøet når vi kan. Det gagner alle, og er en flott måte å gi tilbake til dem som har brukt oss og våre tjenester, sier Birkedal. Det er viktig at vi og de andre gode partnerne VBK har i sponsornettverket stiller opp når muligheten byr seg, fortsetter han.

Signerer tre års kontrakt

Byggmester BOB og VBK har nå valgt å signere en tre år lang kontrakt. Byggmesteren sier at de nå går inn med en så stor sponsorkontrakt, fordi de ser at VBK skaper et mer inklu- derende miljø i bydelen.

– VBK har gode tiltak og tilbud for de aller fleste, de klarer å kombinere både sportslig og sosialt samvær, og det er en fin og lun atmosfære i klubben. Dette er med på å forebygge utenforskap og ikke minst uønsket aktivitet i bydelen vår som det har vært litt skriverier om de siste årene, sier Birkedal.

Birkedal har selv historie som fotballspiller. Han husker godt at han ikke ble like godt tatt imot av alle klubbene, og sier at det er noe man husker godt til og med når man blir voksen. Derfor setter han ekstra stor pris på VBK.

– Måten Vardeneset har tatt imot mine tre gutter som har spilt i klubben, oss som fore-satte i den tid, meg som trener i forskjellige roller senere, og som spiller på veteran-l aget, har vært eksempla- risk. Det skaper positive opp- levelser, og man får selvsagt lyst til å gi tilbake, sier Birkedal.

Byggmesteren sin policy

Byggmester BOB har fått flere henvendelser av klubber i distriktet som ønsker å bli sponset av dem. Derfor har de nå laget en egen policy, som bestemmer hvem de ønsker et samarbeid med.

– Dersom den ansatte har barn i et idrettslag, og i tillegg er med i støtteapparatet rundt, så sponser vi klubben. Er det noe klubber mangler i dag, så er det tilgang til foreldre som stiller opp, sier Birkedal.

Han oppfordrer til at flere sponsorer skal tenke denne tanken.

– Dette kunne kanskje flere bedrifter gjort for å stimulere til aktivitet og frivillighet blant sine ansatte.

I tillegg sier Birkedal at VBK sitt miljø både inspirer og moti-verer han i jobben, og at han og teamet på Byggmester BOB vil støtte opp klubben så mye de kan.

Veldig takknemlig

Marked- og kommunikasjons-ansvarlig i VBK, Torstein Helle Meling, sier han er takknemlig for det nye samarbeidet.

– Det er veldig kjekt. Det inne-bærer at vi får mer midler som kan brukes på aktivitet til barn og unge.

Han nevner også at nå vil banen se litt annerledes ut.

– Det blir fjorten flere rekla-meskilt på banen, og et stort banner bak det ene målet, sier Meling.