Fra båt til bolig

Thomas A. Vanger konsernsjef for fem driftsselskaper. Nå har GMC Eiendom også blitt en viktig del av GMC sin verdiskapning i regionen.
Del på Facebook

Det startet med to brødre og tre kamerater som hadde ideen om å lage skipsutstyr – i år feirer GMC-gruppen, som nå består av syv selskaper, 50 år.

Øyvind Ellingsen

Gunnar Magne Christensen er mannen bak navnet GMC. I 1973 fikk han med broren Tor Jan Christensen og kameratene Roald Rygh og Lars Einar Østerbø startet bedriften som i år har blitt et konsern med en omsetning på over 600 millioner og 200 ansatte. Oppstarten var grundig planlagt, men idet selskapet startet, hadde markedet endret seg. Det kunne gått dårlig.

Det mekaniske verkstedet lå i Verksgata 42 i Stavanger, med god tilgang til sjø og kai. Forretningsideen var å tilby egenprodusert skipsutstyr, men oppstartstidspunktet kunne knapt vært dårligere, for omtrent samtidig inntraff oljekrisen, med den konsekvens at mye av handelsflåten gikk i opplag og verftsindustrien gikk harde tider i møtet.

Ekofisk-tanken
Redningen ble den norske offshorevirksomheten, med Ekofisk-tanken som første større prosjekt.

– GMC ble raskt kjent i bransjen som en god problemløser. GMC Eiendom ble stiftet allerede i 1973, og fire år senere kjøpte selskapet eiendommen på Kalhammaren. Det ble i mange år hjemmebasen til GMC-konsernet, forteller Thomas A. Vang. Han er konsernsjef i industrikonsernet, og har ansvaret for fem driftsselskaper.

 – I dag er kai fasiliteter, lager og verksteder flyttet til større og bedre løsninger på Buøy, Jåttåvågen, Mekjarvik og Gismarvik i Aksdal. Samtidig er Kalhammaren blitt sentrum for en nyetablert bydel med boligkomplekser, offentlige tjenester, kontorer og høyere utdanningsinstitusjoner. I 2019 sto de første næringsbyggene i Byfjordparken klare til innflytting, og i august strømmet BI-studentene inn i de nye lokalene, forteller Vang.

Målet er milliardomsetning
Han forteller at målet nå er en omsetning på 1 milliard kroner. Konsernet skal bidra i den grønne omstillingen i industrien, som de fleste bedrifter i regionen setter søkelys på.

– Vi har i dag en stor avdeling som arbeider med gjenbruk av metall, og vi ser et fremtidig marked for å videreutvikle det forretningsområdet. Et annet selskap i konsernet, GMC HVAC, er ledende i Nordsjøen på kjøle- og kulde systemer for å oppnå redusert energiforbruk og økt lønnsomhet. Vi leverer alt fra design og prosjektering til konstruksjon og installasjon, forteller konsernsjefen.

Men den originale forretningen med servicetjenester for skip, rigg og installasjoner er en sentral del av konsernet.

Fra å være et lite mekanisk verksted har GMC vokst til å bli en viktig aktør for verdiskapningen i Stavangerregionen.

– Jubileumsåret feiret vi med våre ansatte i Stavanger Konserthus, i høst skal det også feires med samarbeidspartnere og kunder – noen relasjoner går helt tilbake til oppstarten, sier Vang.