Tasta er ikke verre enn andre bydeler

Politioverbetjent Jørgen Torstveit er politikontakt for Stavanger kommne, og han avviser at bydelen har større ungdomsutfordringer enn andre. Men han ber voksne ta ansvar når de ser uønsket adferd blant de unge.
Del på Facebook
Tasta er ikke verre enn andre bydeler

De siste ukene har det vært mange avisoppslag om ungdomsproblemer på Tasta, men politiet avviser at bydelen har større problemer enn andre.

Tekst og foto: Øyvind Ellingsen

De siste ukene har Tasta fremstått som en farlig bydel å være ung i, men politiet og andre som jobber med ungdom i bydelen sier at dette er enkelthendelser, som ikke er representative for barn og unge i bydelen.

Politioverbetjent Jørgen Torstveit er leder for forebyggende patrulje, og samfunnskontakt for Stavanger kommune.

– Er Tasta verre enn andre bydeler?

– Nei, men det var i høst en opphopning av hendelser på Tasta. Dette betyr ikke at Tasta er verre enn andre bydeler, og fordi man en kort periode har flere hendelser ett sted, bør man ikke dra forhastede konklusjoner. Men de hendelse som skjedde var alvorlige, og skal heller ikke bagatelliseres, svarer politioverbetjenten.

Han får støtte av leder for ungdomsklubben i Bydelshuset. – Min erfaring er at barn og unge her i bydelen er som unge flest og skiller seg ikke ut negativt. Samtidig skal vi ta slike hendelser på alvor, sier Michael Vince. Han har 25 års erfaring med å arbeide med ungdom i bydelen, og sier at det ikke har blitt verre med årene. – Jeg merker forskjeller, som at det er noen årskull med unge som er mer utfordrende enn andre år, men ikke alvorlige problemer, sier ungdomslederen.

Bekymret for at det er barn
Han er bekymret av at noen av hendelsene har involvert barn ned til 10-12 års alderen. Det er også politiet. – De siste hendelsene involverer barn i 10 til 12 års alderen, og da er det ikke politiet som sitter med tiltakene. Politiet har samtaler med både de fornærmede og de mistenkte, og deres foreldre. Ellers samarbeider vi med barnevernet slik at det enkelte barn får den oppfølgningen de trenger, sier politioverbetjent Jørgen Torstveit. På spørsmål om hva vi som bor i bydelen kan gjøre svarer han at voksne må bidra.

– Det er flere ting som kan gjøres. Voksne kan bidra som natteravner i bydelen, eller man kan passe på å være å gå tur der ungdom oppholder seg eller man kan bidra på ungdomsklubber eller i idrett. Men det viktigste er inkludering. De barna som begår lovbrudd, må fortsatt bli inkludert både på skole og fritid. Det er viktig at de som er voksne fortsatt tar sin rolle som voksen. Det vil si at voksne skal gripe inn når de ser at barn blir plaget av andre barn. Man må ikke slutte å bry seg. Man må ikke gi dem opp, svarer Torstveit.

Ikke mer politi
Er det planlagt mer synlig politi i bydelen? – Politiet jobber kunnskapsstyrt, som betyr at vi alltid prøver å flåtestyre patruljene til de områdene der vi mener at det er mest sannsynlig at det blir begått straffbare handlinger. Men så er det viktig å huske at dette er kriminalitet begått av barn, så det vil bli en altfor lettvint å tenke at økt patruljering fra politiet er løsningen, svarer han.

I desember ble det arrangert et informasjonsmøte for foreldre om ungdomsproblemene. 200 foreldre møtte og fikk stille spørsmål til rektorene på skolene, politiet og SLT-koordinatoren i Stavanger kommune. Et av flere hendelser som ble tatt opp var at kunder og ansatte på Tastasenteret ble plaget av ungdom og barn. – Det har blitt bedre de siste ukene. Vi håper den trenden fortsetter, sier senterleder Birte Wiinberg.

Leder av bydelsutvalget, Leif Høybakk er også klar på at det er trygt å vokse opp på Tasta.

Kan bli nytt møte
–  Det er viktig å understreke at generelt sett er ungdom på Tasta veldig kjekke å ha med å gjøre og at de hendelsen som har vært gjelder et svært lite antall personer. Så jeg vil ikke si at vi har et generelt problem med ungdom på Tasta, men med noen enkeltpersoner, mener han. Han er ikke fremmed for å arrangere et nytt møte.

– Vi opplever at det er noen av Tasta sin befolkning som opplever at nærmiljøet ikke er trygt. Dette kom fram på det Samarbeidsverkstedet som ble arrangert av Tasta Frivillighetssentral i høst. Derfor ble det på siste Kommunedelsutvalg bestemt at vi skulle se om det var hensiktsmessig å ha et folkemøte om trygghet på Tasta. Dette er ikke ment som et møte om de spesifikke hendelser blant ungdom, men som et generelt møte for å finne ut hvorfor noen av innbyggerne føler seg utrygge på Tasta. Når vi da får klarhet i hvorfor de føler seg utrygge, kan man se hva som eventuelt kan gjøres for å få folk til å føle seg tryggere i nærmiljøet. Et slikt møte er nå under planlegging og det vil komme ut info om dette så snart vi har fått satt en dato og fått satt en agenda, sier Høybakk.