Har Tastas eldste hus i hagen

Tastas eldste hus. Tastavis
Eivind og Marie Berg har bydelens eldste hus i hagen, men det er vanskelig å få øye på, da det er gjemt bak vegetasjon langs turstien i Osebergstien.
Del på Facebook
Har Tastas eldste hus i hagen

Husene i Osebergstien er bygd på gården Kallhagen, og fortsatt står det opprinnelige hovedhuset i hagen til Eivind og Marie Berg.

De fleste byggefeltene på Tasta er bygd der det var gårdsdrift, men de aller fleste opprinnelige husene er for lengst borte. Men det eldste står fortsatt i enden av Osebergstien. Gjemt bak vegetasjonen på turstien står huset fra 1700 tallet.

To kyr, høner og fire sauer
– Det var mine olderforeldre som drev gården. De hadde mange barn som sov på loftet, mens de hadde to kyr i kjelleren. De gav varme som var med å holde huset varmt. Min farfar er født i huset, og da han døde arvet min far eiendommen. Vi er fire søsken som i dag er eiere av huset, forteller Marie Berg som er født Pedersen. Huset er ifølge Tasta Historielag fra 1777, eller eldre, og vernet.

– For mange år siden fikk vi midler til å skifte taket, og det gjør at det er tørt og fint inni. Vi har nå fått eget gårds og bruksnummer på huset, som gjør at vi forhåpentlig kan søke om midler til å restaurere det flotte huset, sier Eivind Berg, når han viser oss rundt inni huset. Ildstedet, gulvet og veggene er i god stand, mens det utvendig trengs en jobb for å få huset tilbake i den stand og stilling det fortjener.

Kan søke om penger
Byantikvar Hanne Windsholt i Stavanger kommune vet om huset.

– Det er et fint og morsomt og antagelig ganske gammelt hus, og det er vernet. Eierne kan søke om midler til antikvarisk istandsetting hos Rogaland fylkeskommune og Kulturminnefondet. Vi anbefaler gjerne en slik søknad for dem, sier byantikvaren. Tasta Historielag kjenner godt til huset og har også vært på besøk. – Vi har kartlagt eierne tilbake til 1777. Gården Kallbakken var i mange år følgehus til Eskelandsgården, forteller Ivar Andersen i historielaget. Dagens eiere vil gjerne gjøre huset mer tilgjengelig for tastabuer.

– Om vi får midler vil vi restaurere huset slik at vi kan bruke det, og eventuelt skape et samlingssted for bydelen. Det vil jo bli et flott selskapslokale, sier Eivind Berg.