Kommunedelsutvalget har ordet: Kjære Tastabu, 2022 er Frivillighetens år

Del på Facebook
I denne spalten tar medlemmene i Tasta kommunedelsutvalg opp saker og tema de har et spesielt engasjement for.

Av Guri Tysse:

Jeg slutter meg til kongen sine kloke ord. «En av de mest verdifulle bærebjelkene både for enkeltmennesker og samfunnet er frivilligheten.»

Jeg er så enig i denne uttalelsen. Hva hadde samfunnet vært uten dere som hver uke stiller opp som idrettsledere, frivillige i kirke, og ulike foreninger. Som tar ansvar i styrer og utvalg for at ting skal fungere.

 

Det er godt å være behøvd  

Uten frivilligheten stopper Norge opp. Som et eksempel, under verdensmesterskapet i paraidrett som ble arrangert tidligere i år, var det med 800 frivillige. Hurra for dem!

 
I flere år hadde jeg gleden av å være koordinator for frivillige aktivitetsvenner innenfor demensomsorgen. Den
utrolige innsatsen mange legger ned hver eneste uke betyr så uendelig mye for den enkelte. Ikke bare opplevde jeg at det betydde mye for oss ansatte å ha de fantastiske frivillige med, men det gjorde noe med hele miljøet. De ble venner og kompiser som møttes til en tur, en god prat og et måltid. Det som alle sa, og som jeg vet at de fremdeles holder på, var: Så godt å være til nytte. Gleden er like mye på vår side. Mange fikk bruke andre sider av sin personlighet enn de hadde brukt i arbeidslivet. Fokuset ble flyttet ut fra en selv og det gir glede i hverdagen. Det er godt å være behøvd!
Sykkeltur for Friviligehtens år
En av de store tingene som skal skje i sommer er sykkelturen som skal gå fra Nordkapp og gjennom store deler av landet. Jeg er så heldig å få lov til å sykle hele etappen gjennom Rogaland. Denne etappen starter den 30. juni i Ryfylke og avsluttes 6. juli i Sokndal før turen går videre sørover. 

Lørdag 2. juli kommer vi til Stavanger. 
Her starter turen ved minnesmerket etter 22. juli på Hundvåg, innom Gladmaten, videre langs Bjergsted. Dagen avsluttes vedskateparken på Tasta. Her har lag og foreninger muligheten til å vise seg frem. Vi håper at det blir musikk og skatere som viser seg frem. Følg med når det nærmer seg! Forskning viser at de som engasjerer seg som frivillig scorer høyere på lykke-
skalaen enn andre, fordi det føles meningsfullt, sosialt og givende. Ofte tenker jeg i takknemlighet på alle de ildsjelene som har gått foran som gode eksempler.
 

Som så ting i samfunnet som det burde gjøres noe med og som satte i gang. Mange av de tjenestene og tilbudene vi har i dag er startet fordi noen så et behov. Jeg har i de fleste av mine arbeidsår arbeidet i ulike institusjoner/stiftelser som er startet av ildsjeler: Rogalandstunet som var «hjem» for fysisk funksjonshemmede, Psykiatrisk Opplysning, Mental Helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Skipper Worse. Felles for alle var at noen våget å se og sette i gang, gjøre noe med et udekket behov. Behov for folkehelseopplysning, bruker- og pårørendeorganisasjoner har hjulpet mange til et bedre liv og vært et viktig tilskudd til de offentlige tjeneste. Mennesker som «brenner» for noe er viktige samfunnsbyggere.Ved at det offentlige legger til rette for å kunne gi tilskudd til det frivillige arbeidet som er den viktigste bærebjelken vi har for et samfunn og vokse opp i, og leve hele livet i.

 

Lykkeligere og sunnere

Frivilligheten er en enorm ressurs. SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020 anslår at den frivillige arbeidsinnsatsen i de ulike organisasjonene utgjør 142000 årsverk og
bidrar med en verdiskapning årlig tilsvarende svimlende 78 milliarder kroner. Forskningen viser at mennesker som gjør frivillig arbeid er lykkeligere og har bedre helse. Den største glede en kan ha er å gjøre andre glade. Denne sannheten går aldri av mote. Et smil du gir kan endre dagen for en annen. Så møt dagen og hverandre med smil og åpenhet!
 
Igjen:  en stor takk til dere alle som er med på å gjøre Tasta til et godt sted å bo gjennom hele livet!
 
Om Guri Tysse:  
Født i Bjerkreim, ble 70 år i mai. Feirer i sommer både gullbryllup og 50 år som Tastabu.  Har fire barn som alle er gifte, og 12 barnebarn.
 
Parti: Kristelig Folkeparti
Med i Tasta ommunedelsutvalg/ydelsutvalg siden 1991. En periode som vara, forrige periode som leder. Utdannet omsorgsarbeider, og har en årsenhet i sosialpedagogikk. I hele voksenlivet jobbet med mennesker i ulike sammenhenger, de siste årene som koordinator for frivillige innen demensomsorgen, såvel som miljøarbeider på Ågesentunet.