Ildsjelene:  – Samarbeid er avgjørende 

Del på Facebook
Eva-Maria Gärtner, som er leder for Tasta Frivilligsentral, tok fatt på jobben under utfordrende omstendigheter. Men hun vet hva som skal til for å oppnå målene. 
Vil nå ut til folk: Ved å sette opp stand på Alti Tasta kunne Eva-Maria Gärtner komme tettere på folk på Tasta.

 


Andreas Thorsen 

andreas@tastavis.no 

Høsten 2020 flyttet Eva-Maria Gärtner inn på sitt nye kontor på Tasta bydelshus og tok fatt på sin nye jobb som leder for nyopprettede Tasta Frivilligsentral. 

 

Legger til rette for samarbeid 

Det første hun gjorde i den nye jobben var å invitere til en oppstartssamling på bydelshuset. Målet var å samle flest mulig aktører, blant annet lag og foreninger, ungdomsarbeidere, kommunedelsutvalg, innvandrerråd og eldreråd, til å samarbeide og kartlegge hvilke tilbud som fantes, og hvilke tilbud som var ønsket på Tasta. 

 – I byene har frivilligsentralene endret funksjon. Tidligere var de først og fremst et samlingspunkt for eldre, men nå er målet å ha tilbud for hele befolkningen. Å skape mer samarbeid og tilhørighet på tvers av grupper, forklarer Eva-Maria. 

 Hun påpeker at det er avgjørende for henne å ha frivillige aktører å samarbeide med. Hennes jobb er å planlegge og etablere de nye tilbudene og aktivitetene, men prinsippet til frivilligsentralene er at det så er frivillige som gjennomfører disse.  

 

Vanskelig tid 

Jobben hennes har ikke vært lett under en pandemi. Rekruttering av frivillige har vært vanskelig i slike omstendigheter. 

 – Det skjønner jeg godt. Når folk må forholde seg til så mye usikkerhet ved så mange deler av dagliglivet har de ikke lyst til å skulle involvere seg i noe nytt, sier Eva-Maria. 

 Men det har vært lyspunkter. En av de første kontaktene hun knyttet var med Saleh Awadh Abdallah, som vi tidligere har intervjuet som ildsjel i denne spalten. 

 – Han kom til kontoret mitt og henvendte seg med ideer og ønsker om tilbud til barn og unge i bydelen. Vi treffes regelmessig for snakke om muligheter til å tilrettelegge for aktiviteter for denne målgruppen, forteller frivilliglederen. Hun legger til at Idrettslaget Pol, som har et sterkt engasjement for å skape slike aktivitetstilbud, fra tidlig av har vært en god kontakt. 

Vellykket samarbeid: Etter at Natteravnene inngikk samarbeid med Tasta Frivilligsentral har påmeldte frivillige økt enormt.

Vellykkede samarbeid 

På tross av utfordrende omstendigheter fikk frivilligsentralen nokså tidlig en suksess med Språkkafé, et tilbud for innvandrere som ønsker å forbedre sine norskferdigheter. Selv med strenge smittervernstiltak lyktes man  i å opprettholde tilbudet:  

 – Hele våren 2021 var vi utendørs, siden vi ikke kunne møtes inne. 

 Eva-Maria har også helt nylig kunnet glede seg over et svært vellykket samarbeid. I april i fjor tok hun over organiseringen av Natteravnene på Tasta, som hadde mistet svært mange frivillige gjennom pandemien. 

 – Siden skolestarten i august har jeg og noen frivillige vært på alle foreldremøter på Tastarustå og Tastaveden skole. Nå har vi fått 170 frivillige på lista til Natteravnene, som hadde færre enn 20 før vi startet initiativet vårt. Siden da har man klart å ha to patruljer hver fredags- og lørdagskveld, konstaterer hun. 

 

– Uforløst potensial på Tasta 

Det er mange planlagte prosjekter som foreløpig ikke har latt seg gjennomføre.  For eksempel Lekseskate, som er et samarbeid med Røde Kors og Stavanger Skateklubb, for å nå bredere ut med leksehjelp. Men ting ligger godt til rette for å snart kunne komme i gang med dette og andre prosjekter. Eva-Maria ønsker også å få lagt enda flere planer: 

 – Det finnes absolutt et uforløst potensial på Tasta. Derfor er det veldig viktig å bygge opp enda bedre nettverk, og jobbe tettere med flere aktører og organisasjoner. 

 

Satte opp stand 

Som en del av nettverksbyggingen satte hun i noen uker i oktober opp en stand på Alti Tasta, for å gjøre frivilligsentralen mer synlig, og å invitere folk til å ta kontakt og komme med sine innspill. 

 – I min jobb må jeg oppfatte og lete etter det som folk har behov for. Da jeg så et ledig lokale på senteret, spurte om jeg kunne få bruke det. Ved å være der kunne jeg komme nær folk, og ha tilfeldige møter  forklarer Eva-Maria  

 Denne fremgangsmåten vakte interesse blant hennes kolleger fra noen av de andre frivilligsentralene, og flere av dem kom innom og satt på standen med henne for se hvordan initiativet fungerte. Det viste seg å gi mersmak: 

 – Jeg skal prøve å etablere noe litt mer fast på senteret. Gjøre det kjent at jeg vil være der i en eller to timer hver uke, og at det er bare til å komme og snakke med meg. 

 

Frivillighetens år 

2022 ligger til rette for bli et godt år for Tasta Frivilligsentral. Dette året er nemlig Frivillighetens år – en nasjonal feiring av frivillig arbeid, og et initiativ for å rekruttere flere frivillige. Gjennom mange forskjellige bevisstgjørende tiltak vil man fremme samarbeid mellom frivillige, senke terskelen, og gjøre frivillighet mer tilgjengelig for å utvide målgruppene. 

 Et av initiativene er Frivilligbørs, hvor forskjellige sektorer skal møtes for å utveksle tilbud og etterspørsel.  

 – Næringslivet, offentlig sektor, sosiale entreprenører og andre skal utveksle tilbud og etterspørsel og gjøre avtaler med gjensidig utbytte. For eksempel kan et korps spørre en bedrift om å få bruke kantinen deres som øvingslokale om kveldene, mot at korpset spiller konsert for dem, forklarer Eva-Maria. 

 – Jeg håper at alt dette kan bli en boost etter korona, og bøte på frafallet som pandemien har forårsaket, avslutter hun optimistisk.