Korpset ønsker seg bedre muligheter for øving  

Del på Facebook
Tasta skolekorps regner seg som heldige i forhold til mange andre korps, men har fortsatt behov for bedre tilgang til øvingsrom. 
Mellomkorpset: De er 24 musikanter i musikkrommet, men det burde helst bare være 12 musikanter her.

Andreas Thorsen 

andreas@tastavis.no  

På første øving etter sommerferien inntar Tasta skolekorps et tilrettelagt rom på Tasta skole, samt skolens gymsal. De er glade for å ha tilgang på disse fasilitetene, men understreker at behovet deres er større enn hva disse kan oppfylle. 

 

– Akustikken er et problem 

Mellomkorpset, musikanter fra 5. til 7. klasse, øver i skolens musikkrom. Men de er dobbelt så mange som rommet egentlig har kapasitet til.  

 – Ifølge akustikkrapporten vi fikk gjort gjennom korpsforbundet, bør det være 12 musikanter her, og ikke 24, påpeker korpsets styreleder Siv Margrethe Figved Nilsen. 

 Seniorkorpset, dem fra 8. klasse og oppover, gjør gymsalen klar til øving. Her må det blant annet henges opp tepper for å dempe romklangen.  

 – Kommunen har gjort gode tiltak for å tilrettelegge, men gymsalen er fortsatt rumlete, det er litt som å øve i domkirken. Da må vi gjøre tiltak før øving, og dette spiser jo av den effektive øvingstiden, forklarer dirigent Morten Øvrebekk. 

 

Mindre plass til kultur og idrett 

Tastaveden skole er under oppussing, og når denne er ferdig vil skolens gymsal være borte – elevene skal bruke Tastahallen i stedet. Gymsaler er ikke optimale for korpset, men er det beste tilgjengelige alternativet, og når det blir færre av dem øker presset fra idretts- og kulturaktører på ungdomsnivå. 

 – Det var allerede press, og nå blir det mer press. Vi har ønsket oss en gymsal til rådighet en hel dag i uka, fordi to timer med effektiv øving ikke er tilstrekkelig for å være på det nivået vi ønsker å opprettholde, sier Øvrebekk, og legger til at de ikke ønsker å måtte konkurrere med idretten om plass.  

 

Også sosial gevinst 

I tillegg til det musikale nivået, mener Figved Nilsen at bedre øvingsmuligheter gir gevinst når det kommer til det sosiale: 

 – 17. mai er bare en liten del av hva korpset gjør. I korps deles man ikke i kjønn, og i alder for hvert år. Hos bygges det lag på tvers av disse tingene, og bedre forutsetninger for øving gir mer rom for dette. 

 

– Kulturen må også tas med i planer 

 I det lange løp ønsker korpset at deres behov blir ansett som like naturlig å tenke på i forbindelse med oppussing og utvidelser, som lekeplasser og fotballbaner.  

 

– Kulturaktører må tenkes på som en egen brukergruppe. Vi har vært innom alle skolene på Tasta, men når de har pusset opp har dette gjort at vi har blitt «kastet ut». For eksempel, da Tastarustå skole var ny, var det satt av plass til oss. Men i forbindelse med oppussing røk lagerrommet vårt – så vel som øvingsrom, må vi ha et egnet sted å oppbevare instrumentene våre. 

 Til tross for at utfordringene vedvarer også på Tasta skole, skryter korpset av skolens rektor, Anne Karin Bethuelsen. 

 – Det er i hennes periode at vi har fått det så godt som vi har det nå.