Ildsjelene: 15 fine år på Tasta skole 

Del på Facebook
I slutten av denne måneden pensjonerer Anne Karin Bethuelsen seg. Som rektor på Tasta skole kan hun kan se tilbake på 15 år som har bydd på positiv utvikling og forandringer på mange av områdene som opptar henne mest. 
Skolegården: Arbeidet som er gjort for å lage gode uteområder er noe av det rektoren setter aller mest pris på.

 

Andreas Thorsen 

andreas@tastavis.no 

Den siste dagen i september er den siste dagen i rektorstolen på Tasta skole for Anne Karin Bethuelsen. Tilværelsen her begynte i 2006, men veien hit begynte i 1975, på Manger folkehøgskole. Etter et år med form og farge som fag, fulgte tre år på lærerhøgskolen i Sogndal. 

 

Begynte med bred lærerutdanning 

– Der la man opp til en utdanning som forberedte oss for en lærergjerning i litt grissgrendte strøk. Det var litt av alt: norsk, matte, engelsk, og litegrann naturvitenskap. Fordypning tok jeg i kunst og håndverk, sier Bethuelsen lite overraskende.  

 

Skulle tilbake til Stavanger 

Hun visste hele tiden at hun skulle tilbake til Stavanger etter studiene – hun er oppvokst på Sandal. Men de første tre årene som lærer ble landlige, på Frøyland i Time kommune. Etter dette har hennes 42 år i skolen imidlertid vært i helt hjemlige trakter: 24 år på Madlavoll skole, hvor hun var inspektør, og altså 15 år som rektor på Tasta skole.  

– Jeg søkte på rektorstilling ved Kampen og ved Tasta, og hadde mest lyst på Tasta. Og det har vært gyselig kjekt å være her, konstaterer hun. 

De siste dagene på kontoret: Snart takker Anne Karin Bethuelsen for seg som rektor ved Tasta skole. Hun kan se tilbake på 15 fine år her.

Utbygging og utvikling 

 Det har vært mye utbygging på Tasta i årene siden hun tiltrådte, og da flere barn i bydelen. Men en god tilgang til naturområder har bestått.  

– Vi ligger flott og fritt til, med gode uteområder – også på selve skolen. Vi har mange uteaktiviter, og bruker disse mye i undervisningen. 

 Bethuelsen forteller at Tasta alltid har vært en aktiv skole. To ganger i hennes periode har skolegården blitt oppgradert, til stor jubel.   

– Da vi fikk ballbinge var det høytid. Barna strømmet til den, og tok av seg skoene før de gikk inn i den! ler hun, og legger til at ved den andre oppgraderingen i 2019 kom det ytterligere kjekke ting. Dette gleder en rektor som selv setter pris på utendørs aktivitet. 

 

Flere tilbud og fagpersonale 

Også med henhold til utdanningstilbud har Tasta skole hatt stor og positiv utvikling i løpet av Bethuelsens 15 år, selv om hun som tidligere kunst- og håndverkslærer skulle ønske at dette faget fikk flere ressurser. Antallet ansatte er doblet, delvis ettersom særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT) ble bestemt å opprettes her:   

– Vi tenkte at vi kunne ha fem-seks elever med spesielle behov, det kom ni, og vi har 18 nå. Først var tilbudet for elever med autisme, og så kom det til elever med andre behov, og alle får tett oppfølging. Da blir det flere spesialpedagoger og annet fagpersonale på skolen vår, sier Bethuelsen, som brenner for inkludering av elever 

Bedt om å særskilt skryte litt, nevner rektoren SFO. Skolens ordning har scoret godt på evalueringer i mange år.  

– Det skyldes en dyktig leder og et godt personale, slår hun fast.  

Ballbingen: Denne er nok den aller mest populære fasiliteten i skolegården, og Bethuelsen gledet seg over hvordan skolebarna flokket til den da den sto ferdig.

Trygg skolevei viktig 

Trafikksikkerhet er naturligvis en essensiell del av et godt utemiljø, og her trekker Bethuelsen frem FAU og elevenes foreldre som helhet. Hun synes det er viktig at barna fortrinnsvis går til skolen fremfor å bli kjørt, og her har foreldrene vært flinke.  

– Alle er enige om at elevene fortjener en trygg skolevei. Noe av det første foreldrene tok opp da jeg kom til skolen, var bekymringer og ønsker rundt utbyggingen av E39. 

Hun legger til at mange gode initiativer er kommet på plass i skolens umiddelbare nærhet, som for eksempel hjertesoner – bestemte soner for levering og henting, som kom på plass for to år siden. Foreldre trår også til som trafikkvakter hele året.  

Bethuelsen etterlater seg altså en trygg skole med gode tilbud. På spørsmål om hva hun skal gjøre nå som hun går inn i pensjonisttilværelsen, har hun svaret klart: 

– Nå blir det mye tid på Kvitsøy, hvor vi har et hus og allerede tilbringer mange av helgene, avslutter rektoren som gleder seg til mange turer i skjærgården