Vil skape aktivitetssenter for alle  

Del på Facebook
Tasta IL og POL IL søker Stavanger kommune om midler til videre arbeid med prosjekt for et nytt aktivitetssenter og senter for arbeidstrening og integrering. 
Store ambisjoner: Slik tenkes det at et nytt aktivitetssenter på Stemmen kan komme til å se ut.

Andreas Thorsen 

andreas@tastavis.no  

Senteret skal være for alle aldersgrupper, fra barn til eldre, og trekke veksel på synergier mellom kommunale tjenester: Arbeidstrening og praksisplasser, samt deltakere i ulike helseforetak. Det nyskapende Stemmen-prosjektet, som det kalles, er ambisiøst. Total byggekostnad inkludert rehabilitering og nybygg er estimert til ca. 30.5 millioner kroner. Målet er at disse pengene innarbeides i handlings- og økonomiplanen for Stavanger i perioden 2022 – 2025 ved kommunestyrets behandling i desember 2021. 

 Skape bedre nærmiljø 

Tall fra oppvekstprofilen for Tasta bydel fra Folkehelseinstituttet ga grobunn til diskusjoner om hvordan IL Pol og Tasta IL, med et felles anlegg, kunne bidra til å skape et bedre nærmiljø for å motvirke frafall.  

 Det er nemlig slik at ungdomsskoleelever i Eiganes/Våland og Tasta bydel er markant mindre fornøyd med fysisk og psykisk helse enn gjennomsnittet i Stavanger og snittet for resten av Norge. Ungdommer rapporterer større utrygghet i sitt nærmiljø enn landssnittet, og Tasta bydel har lavere deltakelse i fritidsorganisasjoner enn mange andre steder. 

 Ildsjeler bør spille en viktig rolle 

Pol IL tror at engasjerte ildsjeler i bydelen kan og bør spille en viktig rolle for å bidra til å snu trenden. Sterk utbyggingsvekst i nærområdet og forventet økning i antall elever i bydelen de neste årene vil legge press på skolene. Dette underbygger behovet for flere møteplasser og arenaer for inkludering av bydelens barn og unge 

 Flere enn 40 organisasjoner driver ulike aktiviteter i bydelene Eiganes/Våland og Tasta, men de færreste har et fast tilholdssted. Da Pol IL ble obs på dette, ble planene om å tenke Stemmen som et inkluderende og pulserende aktivitetssenter for nærmiljøet født. 

 Ser mulighet for samarbeid 

Gjennom sine mange møter med kommune og aktører i forbindelse med Stemmen-prosjektet, har klubben sett et stort behov for steder hvor tilrettelegging for arbeidstrening, språktrening og praksisplasser til personer med funksjonsnedsettelser gjøres mulig. 

 Stemmen-prosjektet ønsker å være denne arenaen, tilrettelagt arbeidstrening rundt vaktmestertjenester, renholdstjenester, kafédrift med språktrening, arbeidstrening rundt tilbud for barn og unge for å nevne noe.  

Bedre bruk av fasilitetene 

Dagens klubbhus på Stemmen, som deles mellom IL Pol og Tasta IL, står tomt og ubrukt mer enn klubbene liker.  

– Dette er ikke god ressursutnyttelse og var bakgrunnen for at IL Pol gjennom de siste sju-åtte månedene har tatt initiativ til å bygge et aktivitetssenter som kan romme en rekke ulike aktiviteter til flere ulike brukergrupper, sier Kjetil Gustavson. 

 Noe av grunnen til at visjonen for et nytt bygg har fått form så fort som den har, er kompetansen blant ildsjelene som holder til på Stemmen: 

 – Vi er så heldige å ha en trener i IL Pol som også er arkitekt, så de vedlagte tegningene er tegnet på dugnad av Gaute Stray Jensen i G ARKITEKTER AS.