Hoppet for hjertet 

Del på Facebook
På Tasta skole har 5. trinn hoppet i hoppetau til den store gullmedaljen. Nasjonalforeningen for folkehelsen belønnet dem med diplom og 3000 k 
Belønning for innsatsen: Fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hanne Eik, overrekker diplom til elevrådsrepresentanten i rød gruppe.

Andreas Thorsen 

andreas@tastavis.no 

Første juni kom fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hanne Eik, til Tasta skole for å premiere de superspreke femteklassingene.

Konkurrerte med 11.000 

I konkurranse med nesten 11.000 elever fra 123 skoler i Rogaland, var de 56 elevene fra rød, gul og blå kohort aller best. Det flotte diplomet for førstepremien viser også at det følger med 3000 kroner, som nok kommer godt med i klassekassene.  

Ventet noen uker på resultat 

Nasjonalt var omkring 100.000 elever med i «Hopp for hjertet»-konkurransen, som foregikk 4.-12. mai. Noen uker senere fikk de overraskede elevene på Tasta skole vite at de hadde hoppet mer i timene og friminuttene enn alle andre i fylket. 

Stimulerer til økt aktivitet i skolen 

Med «Hopp for hjertet» ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen å stimulere til økt fysisk aktivitet i skolen med aktiviteter som alle kan inkluderes i. Klassene kunne registrere inntil 60 minutter aktivitet daglig, og femteklassingene på Tasta skole gjorde i år mest ut av sine tilmålte minutter.