Barnas sommer 2021   

rpt
Del på Facebook
Stavanger kommunes sommertilbud til barn og unge bugner av gratis aktiviteter. 
  Her fra camp på Finnøy i 2020.

Andreas Thorsen 

andreas@tastavis.no  

For barn og unge som vil gjøre noe kjekt i sommerferien arrangerer Stavanger kommune mange gratis sommeraktiviteter for barn og unge, i samarbeid med lokale lag og foreninger.  

 I en tid preget av nedstengte og avlyste fritids- og kulturtilbud gir Barnas sommer en
mulighet til å prøve ut nye aktiviteter og fritidstilbud. 

 Blant de mange tilbudene er skateskole i regi av Stavanger skateklubb i uke 26 og 27, og Sørmarka Arena forvandles til en aktivitetspark alle ukedager gjennom hele sommerferien. 

 Organisasjoner som vil bidra med tilbud innen idrett, friluftsliv og kultur kan få tilskudd til aktiviteter og nødvendig utstyr.  

 Alle tilbudene forsøker å tilrettelegge tilbudet sitt for at alle skal få delta. I de tilfellene der det kreves egen ledsager med barnet kan kommunen dekke kostnadene til dette. Familien må da selv finne egnet ledsager.