Den mystiske bekken

Leder for Tasta kommunedelsutvalg Leif Høybakk studerer bekken i Dusavik, som kan se forurenset ut, men det brune vannet har sin forklaring.
Del på Facebook
Ved friområdet i Dusavik bak Tastamyrveien er det en bekk, som tidvis er full av vann. Men hvor kommer vannet fra og hvor ender det?
Leif Høybakk studerer det store røret som ligger under bryggen innerst i Dusavik båthavn. Ved store regnskyll renner det mye vann ut av røret, men det er overvann fra det store røret som går utenfor moloen. Det ser verre ut enn det er. Det brune vannet skyldes jern i jordsmonnet.

Området mellom Dusavikkroken og Tastamyrveien har i mange år vært regulert til gravlund, men så langt kan det se ut som det er lenge til den planen blir realisert. Nå brukes den store marka som friområde og mange lufter sine firbeinte i det fine friområdet.
Barn som bor i nærheten bygger hytter i trærne i det lille skogholtet, og området blir flittig besøkt av barnehagene i nærområdet. Noen ganger kan det bære preg av litt mye barnefantasi, men det er lite søppel å se. Midt i dette området er det en liten synlig bekk, og ved første øyekast kan det se ut som den er full av brunt for-urenset vann, men det er det en forklaring på.


Overvann fra området
Leder for Tasta kommunedelsutvalg, Leif Høybakk, ble med en tur ned til bekken og fulgte bekken fra ende til ende. Han mener etter befaring at det er en forklaring på hvor vannet tar veien.
– Jeg har pratet med de andre i utvalget, og fått opplyst at det for cirka fem år siden var en sak, men da rettet mot det avløpet og forurensning i Dusavik havn. Forklaringen kan være at vannet i bekken går inn en av kummene som tilhører det store avløpsrøret som ble undersøkt for noen år siden, sier Leif Høybakk, som representerer FNB i bystyret.
Rådgiver Kristin Bringedal i Stavanger kommune har studert kart og eldre foto og har funnet løsningen.
–Overvannet renner vanligvis ut utenfor moloen i Dusavik båthavn. Ved mye nedbør renner deler av det i overløp ut innerst i båthavnen. Overvannsledningen ved
Tastamyra ble lagt i 1980, så på det tidspunktet ble nok bekken på Tastamyra avskåret og koblet på vårt ledningsnett, forklarer Bringedal, som forteller at overvannet kommer helt fra der bossplassen lå, til markene som strekker seg helt opp til Høyebakken.
– Vannet som renner i bekken er nok overvannet fra friområdet, forklarer Bringe-
dal. Hun jobber i vann og avløpsavdelingen i Stavanger kommune, og har tatt turen ut til Dusavik for å ta bekken og området i øyesyn etter at
Tastavis tok kontakt.

Ufarlig regnvann
– Rustfarge i bekker skyldes vanligvis utfelling av jern. Jern finnes naturlig i berggrunn og i jorda. Det løses ut fra
berggrunnen i oksygenfattig miljø i jorda, og når dette blir skylt ut med vannet, felles det ut som jernhydroksid når det møter oksygenrikt miljø, forklarer Bringedal. Hun har fulgt bekken fra ende til ende og funnet store kummer.
– Det kan se ut til at vannet fra bekken kommer ned i denne kummen, og videre inn på kommunens overvannsnett, sier hun og ser ned på et stort kumlokk i den nordre enden av sykkelstien ved Tastamyrveien. Så nå har vi fått forklaringen.

Det lille skogholtet i Tastamyra blir brukt av barn i nærområdet. Det bygges hytter i trærne og det ser ut som barna koser seg. Til orientering er ikke dette bildet representativt, for som regel er området ryddet for søppel.
Tastamyrveien.

Øyvind Ellingsen
oe-elli@online.no