Frivilligsentralen samarbeider med Natteravnene 

 Påskjønnelse: Leder for Tasta frivilligsentral, Eva-Maria Gärtner, flankert av Siv Alfhild Skogen og Walter Søiland. De to Natteravnene fikk en liten gave som takk for innsatsen de har lagt ned. 
Del på Facebook
Eva-Maria Gärtner ved Tasta frivilligsentral skal ta over det administrative for Natteravnene på Tasta, som ser frem til å komme sterkt tilbake etter koronaen. 


Påskjønnelse: Leder for Tasta frivilligsentral, Eva-Maria Gärtner, flankert av Siv Alfhild Skogen og Walter Søiland. De to Natteravnene fikk en liten gave som takk for innsatsen de har lagt ned.


Andreas Thorsen 

andreas@tastavis.no  

 Nylig var natteravnene Walter Søiland og Siv Alfhild Skogen innom frivilligsentralen på Tasta bydelshus, hvor leder Eva-Maria Gärtner så sitt snitt til å gi dem en liten påskjønnelse for deres iherdige arbeid for Natteravnene på Tasta.  

 Søiland og Skogen tok over arbeidet med å lede natteravnene fra Håvard Berakvam, som gjenopprettet organisasjonen i bydelen i 2017. De to kom i gang i november 2019, så det gikk ikke lenge før koronaen tok grep om natteravnenes aktivitet: I stor grad har det ikke vært anledning til å gå. 

 

Vanskelig koronatid 

– Foruten utfordringen med koronaen etter hvert, kom vi til en enkel jobb på grunn av arbeidet Håvard Berakvam allerede hadde lagt ned. Vi fikk en liste med 120 navn, men på grunn av omstendighetene sa ikke mange seg villige til å gå natteravn, forteller Søiland og Skogen. 

De har allikevel planer for hvordan natteravnene på Tasta skal komme ordentlig i gang igjen, som de nå spiller videre til Gärtner.  

 – Vi skal ha økt samarbeid med Sentrumsravnene, som er størst i byen og har mest erfaring. De har begynt å gå igjen, og vi skal komme i gang igjen med dem. Til høsten skal det tas initiativ til å forankre Natteravnene i FAU ved skolene. 

 

Satser på samarbeid 

Gärtner ser fram til å få møtt med FAU til høsten, og vil også samarbeide med Bymisjonen og ungdomslederen på Tasta. Tettere samarbeid mellom natteravnene i de forskjellige bydelene står også på agendaen, for å bedre kunne være der hvor ungdommene oppholder seg. 

 – Vi ser for eksempel at pumpehuset ved Stokkavannet er et samlingssted for ungdom fra Tasta og andre bydeler, og der er det også naturlig for natteravner fra Stokka og Madla å være involvert, sier Søiland. 

 

Trygge voksne 

Søiland og Skogen er tydelige på at natteravnene gjør viktig arbeid for byens ungdommer og skaper et tryggere miljø. For foreldre som går natteravn kan det også gi en positiv effekt for deres egne barn: 

 – De ungdommene som har foreldre og slekt som går, har lavere terskel for å søke hjelp dersom de eller andre har problemer. De vet at det går an å ta kontakt, forklarer Skogen. 

 – Ungdommene som vi treffer ute vet hva vi står for, og vi blir ikke sett på som en “trussel”, men en trygghet. Noen ungdommer er gjerne kommet i miljøer de ikke ønsker å være i, og ser på oss som trygge voksne de kan snakke med, legger hun til. 

 

Fortsetter som natteravner 

Selv om Søiland og Skogen nå overlater administrasjonsarbeidet sitt til Gärtner og Tasta frivilligsentral, beholder de de karakteristiske gule jakkene, og blir å se fremover. 

 – Vi går tilbake til å gå natteravn som vanlig, og så dukker vi opp til skolestart for å hjelpe med det som trengs i arbeidet opp mot FAU, smiler de to.