Biskopens julehilsen

Biskop Anne Lise Ådnøy
Del på Facebook
Biskop Anne Lise Ådnøy

«Et barn er født i Betlehem», tenk over hva stedet og situasjonen betyr for evangeliet om Jesus.
Astrid Lindgren har skrevet en vakker barnebok der Harald Wiberg har malt Jesu fødsel inn i svensk
vinterlandskap. Sauene og kyrne i stallen er med på å gi varme til den hellige
familien. På lignende måte har kunstnere opp gjennom tidene fargelagt bibel-
fortellingen ut fra sin tid og sitt miljø.

Hva betyr det for vår tro på Jesus at vi bor i Rogaland? Hvordan farges vår opplevelse av Jesus av at vi har levd i et år med pandemi? Ser vi tydeligere enn før at vi trenger Guds hjelp?

Det at Gud ble menneske betyr at troen på Guds sønn må bli farget av de vi er, til enhver tid. I misjonsarbeid kalles dette kontekstuali-
sering. Konteksten påvirker forestillingene våre, også det vi tror på. Gud tar sjansen på å komme oss så nær at vi blir en del av fortellingen. Vi blir «Guds barn» gjennom ord og sakrament. Når fortellingen om Jesu fødsel berører og skaper tro kan vi møte dagene og utfordringene vi står i mer tillitsfullt, med større mot. Neste gang du synger om Betlehem kan du se for deg den nyfødte Frelseren akkurat der du bor, sammen med deg og dine folk. Gledelig jul, midt i alt!

«Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den.»
(1. Joh 4,16)