Gleder seg til renovert skole 

Del på Facebook
Lokalpolitiker Leif Bjarne Høybakk fra FNB, elevrådsrepresentant Marte Helgeland, rektor Egil Alne, FAU-leder Arve Østerhus, og elevrådsrepresentant Mayu Ahmed er alle glade for at Tastaveden skole nok en gang er reddet.

Det har i mange år vært kamp om skjebnen til Tastaveden skole, og etter høstens forslag om rivning kom foreldre og politikere igjen på banen og fikk stadfestet at skolen skal renoveres. 

 

Da kommunedirektøren i oktober foreslo å rive Tastaveden skole heller enn å renovere, ble det nok en omkamp. Men med bred politisk enighet om å bevare skolen tok det ikke lang tid før gladmeldingen kom: Tastaveden skal renoveres, ikke rives. 

 

Elevene glade 

Vi er glade for at det skal fortsette å være skole her. Det er her vi kjenner hverandre, sier Mayu Ahmed, som er elevrådsrepresentant fra 10C. 

 Med bare 90 elever på vårt trinn, som er færre enn mange andre skoler, føler jeg at alle kjenner alle her, stemmer klassevenninne og elevrådskollega Marte Helgeland i. 

 Helgeland, som har en lillesøster som går på Byfjord skole, gleder seg over at lillesøsteren vil få de samme lærerne som henne når hun kommer på ungdomstrinnet. 

 Ahmed og Helgeland takker engasjerte foreldre og lokalpolitikere for at skolen deres bevares: 

 – Det viser at noen bryr seg. Selv om skolen er litt slitt her og der, så er den fin på innsiden, og vi har det bra i klasserommene.  

 

Tidlig tydelig at det ble renovering 

– Beklager at vi holdt dere så lenge på pinebenken. At skolen skulle renoveres var ganske tydelig tidlig i budsjettforhandlingene, men man har ikke anledning til å si noe før alt er avklart og avgjort, sier Leif Bjarne Høybakk, leder av Tasta kommunedelsutvalg for FNB, til elevene. 

 Også i november 2019 foreslo kommunedirektøren at renovering av Tastaveden skulle utsettes, men samtlige partier i kommunestyret sa nei. Det syntes rektor Egil Alne og alle med tilknytning til skolen at var betryggende. Arbeidet med å sende ut anbud var også i full gang. Men så kom koronaen, og la en demper også her. 

 – Det var ulike skjær i sjøen, og korona var ekstra uflaks, så vi har trengt all den ekstra støtten vi har fått, sier Alne. 

 

Fremhevet skolens styrker 

Alne, Høybakk og FAU-leder Arve Østerhus skjønner at det er kommunedirektørens jobb å se på alternativer og få dem vurdert, men de trodde at det allerede var tydelig at alle ønsker Tastaveden bevart. Derfor var det en «bombe» da forslaget om rivning kom under budsjettfremleggingen i oktober. 

 – Men så fikk vi nok en anledning til å fremheve Tastavedens styrker, som det at våre elever har høy gjennomføring i videregående skole, overfor politikere og interesser i saken, sier Alne. 

 Selv om den politiske enigheten har vært enstemmig, har FNB vært høyt på banen, med renovering av Tastaveden som hovedkrav i budsjettforhandlingene.  

 – Halve gruppen vår i kommunestyret er fra Tasta, forklarer Høybakk med et smil.  

 

Betyr mye for mange 

Hos oss Tastaveden-foreldre ringte alarmklokkene når det, så kjapt etter at politikerne hadde vedtatt at renovering skulle igangsettes, kom et forslag om rivning igjen. Alle skolene i kommunedelen samlet seg i en felles front for å vise at alle her ønsket Tastaveden bevart.  

 – Vi i FAU setter utrolig pris på engasjementet som hele Tasta har vist for dette, og hvor godt vi har vært tatt imot i høringsinstanser, sier Østerhus.  

 Rektor Alne har opplevd at Tastaveden betyr mye for mange, ikke bare elever og engasjerte foreldre: 

 – Jeg fikk en mail fra en bestefar som var glad for at barnebarnet skal få gå på Tastaveden når den tid kommer. Så man ser at det betyr noe. Barn og familiene deres kan glede seg til en stabil ramme i livet 

 

Håper arbeidet begynner i høst 

Politikerne vil gi kommuneadministrasjonen beskjed om å sende ut anbudet så fort det lar seg gjøre, og det håpes det at renoveringsarbeidet starter neste høst. De ytterste fløyene av skolen skal strippes ned til betongen og pusses opp, mens midterste del rives og erstattes av nytt bygg.  

 – Det blir moderne lokaler til moderne pedagogikk. Flotte og lyse, og fleksible med tanke på at ting kan endre seg i skolen de neste 50 årene. Og så skal ikke lokalene bare brukes i skoletiden – vi vil ha lys i vinduene også på ettermiddager og kveldstid. Man skal kunne låne og leie plass her, så dette kommer hele bydelen til gode, påpeker rektor Alne  

 Når arbeidet pågår, blir midlertidig skolebygg tatt i bruk. Planene for dette er under utarbeiding, men én ting kan rektor si: 

 – Tastaveden skal drive god skole også i renoveringsperioden.