Tasta har fått sin egen frivilligsentral 

Del på Facebook
Eva-Maria Gärtner, til høyre, fikk blomsterbukett og en varm velkomst av kommunedelsutvalgets Guri Tysse da Tasta frivillighetssentral holdt oppstartsmøte på Tasta bydelshus i slutten av oktober.

I oktober kom Tasta frivilligsentral på plass i Tasta bydelshus. Enn så lenge legger innstrammet smittevern en demper på aktivitetene, men man gleder seg til å kunne tilby språkkafé og annet. 

Frem til i år har det hett Eiganes Tasta frivilligsentral, med tilhold på Byhaugkaféen. Men nå har Tasta sin helt egen frivilligsentral, med tilhold på Tasta bydelshus, mens frivilligsentralen på Byhaugen skifter navn til Eiganes og Våland frivilligsentral.  

 Oppstartsmøte i slutten av oktober 

– Jeg begynte 1. oktober, og kan konstatere at veldig mange er opptatt av mangfold og integrering, fortalte Eva-Maria Gärtner etter oppstartsmøtet i slutten av oktober, hvor mange av bydelens idrettslag og foreninger kom for å bli kjent med frivilligsentralen og å fortelle hvilke temaer som opptar dem. 

Gärtner har merket at folk på Tasta har forventninger og forhåpninger til frivilligsentralen, men skyter ydmykt inn at med bare henne selv og hennes ene årsverk til rådighet, så satser hun på at sentralen skal være et knutepunkt for de gode kreftene som jo allerede finnes på Tasta.  

 Kommunen også til stede 

Rådgiver for frivillige lag og organisasjoner i Stavanger kommune, Milena Suboticki var også til stede på oppstartsmøtet, for å informere om hva hun kan tilby: 

– Kommunen har jo forskjellige tilskuddsordninger, og tilbyr kompetansetrening når det kommer til frivillighetsfeltet, påpekte hun. 

 Måtte avlyse aktiviteter 

Nå i november måtte Tasta frivilligsentral avlyse senhøstens planlagte aktiviteter som følge av strengere smittevernsregler nasjonalt og lokalt, og venter nå til over nyttår med dem. Men Gärtner gleder seg til å kunne tilby aktiviteter når omstendighetene tillater det, og å utvikle flere: 

– Vi har på plass 12 innvandrere som ønsker å delta på språkkafé for å bli bedre i norsk, og tre-fire frivillige som ønsker å bidra til dette. I tillegg har vi startet et samarbeid med Stavanger skateklubb, som skal tilby leksehjelp på Tasta. Vi har også en yogainstruktør som vil tilby timer i salen på bydelshuset når det lar seg gjøre å samles der igjen. 

Fornøyd med responsen 

Et annet initiativ er det å opprette en type bydelsmiddag, hvor lag og foreninger tar hver sin tur til å tilby et måltid på bydelshuset en gang i uken. Dette er foreløpig på det tidlige planleggingsstadiet, men frivillighetskoordinatoren er fornøyd med responsen: 

– Flere av lagene og foreningene har meddelt sin interesse for å være med på dette.