– Skoleprosjekt i regi av Leger uten grenser.

Helt ny fødestue ved Leger uten grensers fødeavdeling i Kabul. Foto: Leger uten grenser / Mathilde Vu.
Del på Facebook
Helt ny fødestue ved Leger uten grensers fødeavdeling i Kabul. Foto: Leger uten grenser / Mathilde Vu.
Flere millioner kvinner opplever utrygg abort

Hvert år er det 25 millioner jenter og kvinner som gjennomfører utrygge aborter. Titusenvis dør av utrygg abort og millioner får alvorlige komplikasjoner.

Sabine Schütz,
9. kl. Tastaveden skole

Saken er skrevet på vegne av et grenseløst skoleprosjekt i regi av Leger uten grenser. Målet med prosjektet er å spre informasjonen til lokal-, nasjonal- og internasjonalt samfunn om den glemte krisen. Med teksten ønsker jeg å belyse krisen og støtte arbeidet til Leger uten grenser – “fordi færre dør når flere vet.”

Ifølge Verdens helseorganisasjon, (WHO) er 45% av alle aborter utrygge. En utrygg abort er når en kvinne/jente avbryter et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp eller i uhygieniske og usikre omgivelser.
Noen kvinner utfører abort på egen hånd ved å stikke skarpe objekter inn i livmoren eller å dytte giftige stoffer eller urter opp i skjeden. Begge disse metodene kan føre til smertefulle komplikasjoner. Blodtap, blodforgiftning, vanskeligheter med vannlating, skade på indre organer og miste fruktbarhet er noen av komplikasjoner man kan oppleve ved utrygg abort.
Kvinner blir også utnyttet til å kjøpe abortpiller uten å vite virkning og bivirkning. De oppsøker også ukvalifiserte personer som skal utføre abort.

Hvorfor utfører kvinner og jenter utrygg abort?
Det er flere grunner til at kvinner og jenter avbryter svangerskap på utrygge måter.

Skam
De kan føle skam ved å utføre abort pga av normen og stigmatiseringen i samfunnet. Hvis de ble gravide av en voldtekt kan det gi et dårlig rykte på familiens ære. Hvis de skulle også ha gjennomført en abort kunne det ødelegge familiens ære enda hardere.
Dermed så tør de ikke å oppsøke hjelp. Andre venter for lenge i svangerskapet før de oppsøker hjelp.

Strenge abortlover
I noen få land er abort helt ulovlig og man kan bli straffet for å ta abort. I andre land med strenge abortregler tillater de kun abort hvis kvinners liv står i fare, men de krever sterke grunner og bevis. Selv land som tillater abort ved medisinske indikasjoner, kan leger nekte å gjennomføre aborten, pga samvittighetsgrunner. Hvis en ung jente har blitt gravid av en voldtekt eller incest, kan leger nekte henne abort, selv om graviditeten truer livet hennes. Til og med i land der abortlovene har blitt friere møter jenter og kvinner fortsatt motstand. Pga dårlig folkeopplysning eller implementering i helsevesenet går for sakte.

Leger uten grenser bistår sykehuset i Masasi. Foto: Leger uten grenser / Mathieu Fortoul.
Økonomi
Noen har ikke råd til å utføre en skikkelig abort, derfor tar de sjansen på alternative måter.

Lever i en krise
Noen kvinner og jenter lever i kriger, sult, epidemier, tørke og andre kriser og har ikke mulighet til å oppsøke kvalifisert helsehjelp.

Dårlig tilgang til helsehjelp
I noen land er der for få helsearbeidere og tilgang på riktig medisiner og utstyr er begrenset. Derfor reiser mange jenter og kvinner til andre steder for å utføre en trygg abort.
Pga korona-pandemien har hundrevis av klinikker som jobber med seksual- og reproduktive helsetjenester blitt stengt og lagt ned. Ifølge Guttmacher Institute kan 15 millioner flere ikke-planlagte svangerskap og 3 millioner ekstra utrygge aborter skje.

Målet med innlegget er å gi oppmerksomhet til den glemte krisen slik at færre utrygge aborter skjer. Bare i 2018 hjalp Leger uten grenser 24.000 kvinner og jenter for komplikasjoner rundt abort. I år kan det være flere millioner nye tilfeller med utrygg abort, som ikke kan få trygg behandling.

All informasjon er hentet fra nettsiden til Leger uten grenser.