En litt annerledes skolestart 

Navneskilt ble utdelt til førsteklassingene på Byfjord.
Del på Facebook

 

I amfiet på Byfjord skole sto rektor Kirsti Natvik og kollegene klare med spente foreldre og førsteklassinger.

Mandag 17. august startet det nye skoleåret, og på Byfjord, Teinå og Vardenes skole ble førsteklassingene varmt og høytidelig mottatt, med visse justeringer etter omstendighetene. 

Der hver skole vanligvis har hatt velkomstseremoni for hele sitt 1. trinn, ble det i år inndeling i grupper, og mottakelse i to eller tre omganger, av hensyn til smittevern. Tastavis var innom Teinå og Byfjord skole, og fikk bekreftet at det fortsatt ble en glad og spennende dag, selv om den måtte gjøres litt annerledes. 

Trygve, mamma Tone, og pappa Øyvind ventet spent på at rektor og lærere skulle komme og ønske dem velkommen til Teinå skole.

Hjelper å ha vært innom SFO i forkant 

– Ungene vet jo ikke om noe annet, og gjennom en fin innkjøring med SFO har de fått øvd seg på dette med å skulle begynne på skolen, smiler mamma Tone, som sammen med pappa Øyvind og førsteklassingen Trygve, venter på at første skoledag på Teinå skal begynne. 

Etter å ha ønsket klasse 1b velkommen, bekrefter rektor Bjørn Erik Rannestad at SFO, som åpnet to uker før skolestart, har vært ekstra godt å ha i den nåværende situasjonen: 

Nesten alle elevene har vært innom SFO i forkant, og blitt fulgt godt opp. De har fått bli vant med å være i skolebygget, så vi tror de finner seg fort til rette.  

Alle skolene starter opp på såkalt gult nivå av smittevernstiltak, som er det samme nivået som før sommerferien. Nå skal det repeteres litt og friskes opp når det kommer til rutinene, noe lærerne har lagt planer for i forkant.  

– Videre har jo SFO har samme rutiner, og de fleste førsteklassingene kom fra barnehager, hvor man har trent på de samme rutinene, så elevene har erfaring med det. Ordningen vi har hatt, med kohorter og soner i friminuttene, videreføres også, forklarer rektor Rannestad. 

Rektor Bjørn Erik Rannestad og lærerne ved Teinå skole gledet seg over å kunne ønske nye førsteklassinger velkommen.

Fra scene til amfi på Byfjord 

Vanligvis pleier Byfjord skole å ta imot førsteklassingene inne på denne flotte scenen sin og da får man et rom stappfullt av barn og foreldre. Heldigvis var været perfekt til å heller gjøre det i amfiet i skolegården i år. 

– Vi fant jo alternative løsninger i forkant, og det ble litt fint på en måte. Vi hadde muligheten til å invitere barna på et lite besøk i vår. I stedet for en vanlig, felles besøksdag hadde vi fire ettermiddager hvor vi tok imot 12-13 vordende elever og foreldrene deres i amfiet vi brukte i dag, og hvor de enkeltvis fikk en omvisning i skolebyggene og en liten prat, forteller Byfjord-rektor Kirst Natvik. 

I likhet med Teinå erfarte hennes skole at åpningen av SFO i forkant var veldig gunstig for gi førsteklassingene anledning til å bli kjent sine nye medelever, skolepersonal, og lokalene. 

Navneskilt ble utdelt til førsteklassingene på Byfjord.