Store forandringer også for stortingspolitikere

Stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (AP) har hatt en travel og annerledes arbeidshverdag etter at koronakrisen kom.
Del på Facebook
Stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (AP) har hatt en travel og annerledes arbeidshverdag etter at koronakrisen kom.

Da stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Øystein Langholm Hansen, var tilbake hjemme på Tasta sent i april, fortalte han oss om sitt arbeid og betraktninger i denne omveltende tiden

Da stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Øystein Langholm Hansen, var tilbake hjemme på Tasta sent i april, fortalte han oss om hans arbeid og betraktninger i denne omveltende tiden.

Knappe to uker etter den dramatiske meldingen om “nedstenging” av Norge 12. mars, ble “Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv.” – koronaloven – som ga regjeringen videre fullmakter i krisetiden, enstemmig vedtatt av Stortinget. Men det var diskusjoner i forkant:

– Regjeringen ville ha friere tøyler enn det den vedtatte loven gir. Opposisjonen har som rolle å se til at demokratiet fungerer også i krisetid, betrakter Hansen.

 

Konsultert om sentrale samfunnsfunksjoner

Mye av arbeidet rundt pandemien håndteres av en særskilt komité, og de ordinære fagkomiteene bidrar opp mot denne ekstraordinære komiteens arbeid. Hansen sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, som har blitt konsultert om en rekke sentrale og sterkt berørte sektorer.

– Slikt som luftfart, buss og drosje, som jo umiddelbart ble berørt av pandemien, hører inn under oss, og var noe vi ble konsultert om, forteller han.

 

Veldig annerledes arbeidsdag

Når pandemien kom, ble ikke bare det Hansen jobbet med forandret, men også selve måten å jobbe på. Til vanlig pendler han mellom hjemmet på Tasta og jobben i Oslo, men som følge av smittevernstiltakene måtte han bli i hovedstaden mye lenger enn til vanlig.

– Pendling medfører jo smitterisiko, og for at Stortinget skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av medlemmene være til stede i salen. Dette kunne blitt truet dersom mange ble smittet og måtte i karantene, forklarer han og legger til at han har kjent på ubehag i og med at både han og kona er i risikogruppen for viruset.

I tiden hjemme på Tasta har han, som så mange andre, holdt hjemmekontor. Dagen vi møtes har han tre møter, via kommunikasjons- og samarbeidsplattformen Microsoft Teams, på kalenderen. Dette er den typiske daglige mengden i denne tiden. I en periode var det ingen ordinær saksbehandling – alt handlet om pandemien, men nå er han tilbake til fulle stortingsmøtedager. Til vanlig er det alltid et ekstra kjør før sommeren, og i år gjelder jo det i enda større grad.

– Vi har veldig mange henvendelser fra næringslivet, vanlige borgere, og fagforeninger. Det gjøres krisetiltak, og vi vedtar krisepakker med jevne mellomrom.

 

Viktigheten av samhold

Som Arbeiderpartimann og med bakgrunn fra LO, er Hansen opptatt arbeidstakeres rettigheter ikke skal undergraves av useriøse aktører i krisetiden, og han understreker viktigheten av samhold på alle plan. Hjemme på Tasta ser han hvordan samhold, på den mest bokstavelige måten, er viktig for folk:

– Når jeg går tur og treffer folk, og når de kommer gående forbi her i nabolaget, så er det én ting alle snakker om: Hvor leit det har vært å ikke kunne være sammen med andre. Bekymringer for jobb og økonomi nevnes også, men det er ikke det første de snakker om.

Opptatt av krisepakke til oljenæringen

Hansen holder seg oppdatert, og ser at lokalt så er for eksempel Dusavik hardt rammet. Derfor har han vært opptatt av arbeidet med krisepakke for olje- og gassnæringen:

– Vi er ekstra sterkt rammet her i regionen, hvor nesten 40% av sysselsettingen er knyttet til denne næringen. Ved forrige krise ble det snakket om diversifisering, og en del av den tekniske kompetansen kunne gå over til andre sektorer som sårt trengte den. Men dersom bølgedalen blir for dyp denne gangen, så kan vi oppleve et veldig skadelig kompetansetap. Det tar lang tid å komme seg tilbake fra kriser, det har vi sett tidligere, så derfor er det viktig å få på plass tiltak som treffer rett, konstaterer han.