Eiganestunnelen gir mindre trafikk på Tjensvoll

Del på Facebook
Som grafene viser, har nedgangen i trafikk mellom Tasta og Tjensvoll vært betydelig etter tunnelåpningen.

Siden åpningen 22. april har den nye tunnelen vært flittig brukt, og presset på Tjensvollskrysset er senket.

Foruten to korte stengninger som følge av bilstans – ett tilfelle i sørgående løp, og ett tilfelle i nordgående løp – har samferdselen gjennom den nye tunnelen gått knirkefritt.

– Det har, vært umiddelbart synlig hvilken effekt tunnelåpningen har hatt på trafikken, for eksempel ved Tjensvollkrysset, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen, og henviser til trafikkdata.no.

På nettsiden kan man se tallene fra Vegvesenets målestasjon på Lassa, mellom Byhaugtunnelens sørlige utløp og Tjensvollkrysset, som viser at trafikken her er markant senket.

 

1000 færre biler i timen

Torsdagen før åpningen av Eiganestunnelen, 16. april, passerte 2488 biler målestasjonen i rushtiden mellom klokken 15 og 16. Forrige torsdag, 7. mai, var tallet i samme tidsrom bare på 1476 biler. Altså en nedgang på over 1000 biler i timen, og det er verdt å merke seg at lempinger på koronatiltakene, som delvis åpning av skoler og tjenestetilbydere som for eksempel frisører, har skjedd i denne tiden.