Eiganestunnelen åpner endelig

Byggeleder for Eiganestunnelen, Fredrik Wølstad, er stolt over resultatet og ser frem til åpningen
Del på Facebook
Byggeleder for Eiganestunnelen, Fredrik Wølstad, er stolt over resultatet og ser frem til åpningen.

Etter en godt besøkt åpen dag rett før nyttår, med korps, kaffe og kaker, var det en skuffelse da åpningen av Eiganestunnelen ble utsatt. Og utsatt igjen – denne gangen på grunn av koronakrisen. Men i morgen, 22. april klokken 14.45 blir det endelig åpning.

– Jeg må si at det man har fått der borte er flott. Det er en veldig høy standard på det som er bygget, og det er brukt veldig mye penger på det som er en betydelig standardheving i forhold til det som var, konstaterer byggeleder for Eiganestunnelen, Fredrik Wølstad.

Han påpeker at det som på fagspråket kalles dagsonen i Tasta-trafikken er senket langt ned og skjermet, til gode for naboene til veien.

– Dette er blir noe ganske annet enn det som var. Riktignok blir kommer veien høyere jo lenger nord man kjører. Men i forhold til slike tiltak generelt, er dette veldig godt, mener han.

 

Må bygges om det skal bli bedre

Wølstad har inntrykk av at når det bygges så kan ulempene for naboer gjøre at det ofte blir glemt at formålet er bedre løsninger til gode for alle.

– Slik er det å bo i by. Skal man ha det bedre, så må det bygges. Tasta, ved Mosvannet, her ved hovedkvarteret vårt og på Hundvåg – på alle stedene har prosjektene hevet kvaliteten på områdene rundt, og ikke bare når det kommer til trafikkavviklingen, sier han og viser blant annet til det nye anlegget med lekeplass i St. Svithunparken

Denne tegningen viser kjøremønsteret for tunnelene som nå snart åpnes. FOTO: Statens Vegvesen

Snorklipping på Hundvåg?

30. mars skulle det være seremoni med snorklipping på Hundvåg, og bommene på Våland, Gamlingen, Skankeholen og Tasta skulle gå opp samtidig, klokken 12. Med de spesielle forholdene som råder nå, gjøres det seremonielle i hovedsak via livestrømming på internett. En ting står fortsatt ved lag:

– Det blir ikke noe arrangement på Tasta, men folk må jo gjerne stå på broen og se når den første trafikken kommer, foreslo Wølstad.

 

Byhaugtunnelen stenges midlertidig

Selv om tunnelen nå åpnes, er jo ikke veiarbeidet på Tasta ferdig. En gang etter åpningen vil Byhaugtunnelen stenges da arbeidet med kulvert på Tasta skal igangsettes. Tastavis vil følge utviklingen i den prosessen.