Tastahallen: Hovedbassenget stenges i april

Del på Facebook

2. april skulle være siste åpningsdag for hovedbassenget i Tastahallen, og etter dette begynner ny rehabilitering.

Varmtvannsbassenget i Tastahallen har siden våren 2018 vært stengt for rehabilitering, og nå stenges snart også hovedbassenget frem til 2021 – riktignok kan det i disse virustider se ut til at stenging av hele hallen har kommet noen uker tidligere.

Problemer rett etter forrige rehabilitering

Det var så nylig som 2013 at hallen ble gjenåpnet etter en to år lang rehabilitering, men det viste seg at pussmørtelen som ble brukt under dette arbeidet ekspanderer, og fører til at fliser løsner og sprekker. Derfor må all puss som ble brukt under rehabiliteringen fjernes, og bassengene bygges opp på ny.

Kommunen er opptatt av sikre at løsningen denne gangen blir varig, og engasjerte bygningstekniske rådgivere og Norges fremste bassengekspert fra SINTEF.

– 2. april er siste åpningsdag for hovedbassenget, og så går vi rett over på rehab, sier prosjektleder John Egil Amundsen i kommunens avdeling for byggeprosjekter.

 

Skal være klart innen skolestart 2021

Nedtapping av bassenget starter rett etter stengingen, og etter påskeferien starter rivning av fliser og mørtel, og kontrollprøver tas sammen med fagpersonell for å verifisere omfanget av feilen. Deretter begynner gjenoppbyggingen.

– Selve grovarbeidet er forventet å ta 12 måneder, og etter ferdigstilling vil vi foreta legionellatesting og en grundig systemsjekk utover sommeren, slik at alle prosedyrer er fullført og bassenget er klart for bruk innen skolestart i 2021, forklarer Amundsen.

Dermed må man belage seg på å bruke kommunens andre svømmehaller i mellomtiden –Stavanger svømmehall og Gamlingen blir de nærmeste alternativene for beboere på Tasta.

 

Åpent tilbud på Madlamark skole

For brukere av varmtvannsbassenget, har bassenget på Madlamark skole fungert som erstatning, og vil gjøre det frem til varmtvannsbassenget i Tastahallen åpnes igjen.

– Angående varmtvannsbassenget har vi hatt dialog med skoler og organisasjoner som har behov for slikt basseng, som Norsk Revmatikerforbund og LHL, samt dem som benytter seg av åpent tilbud for innbyggere med nedsatt funksjonsevne, forteller Christine Svoren i kommunens idrettsavdeling.