Dugnad om og for Tasta

Del på Facebook

Registrering av trykt materiale: Bibliografi for Tasta

Etterlysning fra Tasta historielag:

I arbeidet med å få utgitt enten ei bygdabok/bydelsbok eller årbok for Tasta (og Hetland), treng me det som måtte finnas av litteratur om Tasta. Me har lista opp det me vett om så langt, men antar at det må finnas meir rundt om, både privat og offentleg?

Det kan vera i jubileums eller firmabøker, årsmeldingar eller referat fra ulike lag og foreningar, slektsbøker, ukjente skrifter eller hefter som den enkelte måtte ha, alt vil vera av interesse og få registrert.

Me har lista opp mellom anna Aftenbladets arkiv, byarkivet, statsarkivet, nasjonalbiblioteket, med fleire, der det og er ein jobb å gjera for den eller de som vil vera med å leita fram avis og artikkelstoff der, der mye kan tas fra PCen den enkelte har. Så her vil me oppfordra til ein dugnad om å samla stoff.

Her kan sure og vasskalde vinterdagar brukas på ein positiv måte, finn fram det dokke måtte ha!

 

Helsing oss i (interim)prosjektet

 

        Tove Svela Madland          Ivar Andersen Sven Haugbråten  

             90784922                            91392462     97110730