Fire nye ansikter i Tasta kommunedelsutvalg

Del på Facebook

Fra og med nyttår skiftet Tasta bydelsutvalg navn til Tasta kommunedelsutvalg, og besetningen skiftet også noe. Fem av utvalgsmedlemmene har beholdt sine seter, og to varaer kommer til. De får selskap av disse fire: 

 

Fahria Bashir Nur (32) – Arbeiderpartiet 

Nur, som til daglig jobber i omsorgsbolig, har vært med i politikken en stund og har vært innvalgt i bystyret – nå kommunestyret – de to siste valgperiodene. I tillegg til å nå være medlem av Tasta kommunedelsutvalg, sitter hun i utvalget for byutvikling.

Hun flyttet fra Hundvåg til Tasta, hvor hun har familie, for åtte måneder, og bor nå på Tastarustå.

– Jeg bryr meg mye om nærmiljøet, og det at det er en aktiv, god kontakt mellom innbyggerne og politikerene. Jeg ønsker å stille opp og få kontakt med organisasjoner for kultur og idrett på Tasta, så vel som næringslivet her, forteller Nur.

 

Inger Louise Grude (40) – Arbeiderpartiet 

Grude er lærer på Kampen skole, og ble vervet inn i politikken av en studievenninne – søsteren til den nye Stavanger-ordføreren, i 2015. Det ballet på seg, og hun er nå nestleder i Stavanger AP og vararepresentant i kommunestyret.

Opprinnelig fra Ullandhaug, har hun bodd i det hun beskriver som midten av smørøyet på Tasta i snart 10 år. At søsteren og foreldrene bodde her, bidro litt til det valget.

– Som mor og lærer har jeg et stort hjerte for barn og unge i bydelen. I fjor, på sensommeren og høsten opplevde vi utfordringer med ugreie miljøer hos ungdommene. Vi har bydelshuset og det flotte tilbudet i Tastaruståhallen, men Tasta er stort, og disse er for langt unna for noen, påpeker Grude.

– Det trengs flere møteplasser, og jeg ønsker at vi i kommunedelsutvalget legger til rette for gode tilbud og møteplasser i kommunedelen, sier hun, og får også med at Tasta skolekorps må sikres gode øvingslokaler.

 

Linda Hatleskog (46) – Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)

Hatleskog er klinikkleder og lege på legekontoret Dr. Dropin i Stavanger sentrum, og meldte seg for første gang inn i et politisk parti i 2015, kort tid etter at FNB ble etablert. Høstens valg var hennes første, og hun er nå vararepresentant i kommunestyret. Andre tillitsverv, på arbeidsplasser og borettslag, har hun imidlertid hatt i mange år.

Oppvokst i Auglend bydel, flyttet Hatleskog og familien til Tasta i 2012, trives kjempegodt her, og har to barn som går på Tasta skole.

– I kommunedelsutvalget vil jeg ha fokus på gode løsninger og tilbud til alle bydelens innbyggere, men særlig de som trenger andre til å tale for seg og fronte sin sak – barn og eldre. For å få friske velfungerende voksne er det viktig med gode oppvekstvilkår og sosialt utjevnende tiltak. Og de eldre er en sårbar gruppe som krever lite på egne vegne, men som fortjener en god alderdom etter et langt liv med arbeid og andre plikter, oppsummerer Hatleskog.

 

Hilde Hesby (35) – Høyre

Hesby er avdelingsleder på Tastaveden, og beskriver seg som relativt fersk i politikken, men med en bakgrunn som aktiv ungdomspolitiker. Hun stilte til valg også i forrige periode, men fikk et bedre resultat i høst, og er valgt inn som vararepresentant i kommunestyret.

Hun er født og oppvokst på Tasta, og bor her med familien.

– Tastaveden skole trenger rehabilitering sier hun, og understreker at det viktigste for henne er at barn og unge har gode oppvekstvilkår i bydelen.

– Det må være gode driftsforhold på skoler og barnehager, og gode muligheter for alle unge i bydelen til å delta i idrett, kultur og aktiviteter, fastslår Hesby