Årets Tastabu: Velfortjent heder til tunnelforkjemperen

Guri Tysse, avtroppende leder for Tasta bydelsutvalg, overrakte utmerkelsen “Årets Tastabu 2019” til Henning Stokke for hans arbeid med Tunnelgruppen.
Del på Facebook
Guri Tysse, avtroppende leder for Tasta bydelsutvalg, overrakte utmerkelsen “Årets Tastabu 2019” til Henning Stokke for hans arbeid med Tunnelgruppen.

Allerede en drøy uke før julaften fikk Henning Stokke en hyggelig overraskelse: For sitt engasjement og arbeid med Tunnelgruppen fikk han prisen for Årets Tastabu 2019.

Guri Tysse, som frem til nyttår var leder for Tasta bydelsutvalg, inviterte til overrekkelse på Tasta Senter. Med seg hadde hun Kristine Helgeland Mosdøl, som trakterte trekkspill og sang. Foran et publikum med mange støttespillere og engasjerte Tasta-beboere overrakte hun blomster og Tastabu-pris til Stokke.

 

Verdig vinner

Tysse kunne røpe at så snart Stokke ble foreslått som Årets Tastabu på bydelsutvalgets møte i november, ble det enstemmig vedtatt at han så absolutt fortjente denne hederen. Etter applausen å dømme var publikum hjertens enige i dette. 

 

– Har ikke vært alene i kampen

I sin takketale påpekte Stokke at det er mange som har vært med å bidra i kampen for tunnel i forbindelse med E39-utbyggingen ved Tasta, og berømmet dem:

– Jeg har ikke vært alene i denne kampen. Jeg tror det var i 2003 det startet, og da var det mange som viste engasjement. 

Stokke trakk frem Harald Hartvigsen, som er leder for tunnelgruppa, Ariid Gauthun, Bjørn Tore Aspelund og Egil Hollund:

– Denne utmerkelsen må jeg dele med alle dem i tunnelgruppen, og det er også mange flere som har engasjert seg og prøvd så godt de kan for å få best mulig resultat.

Årets Tastabu erkjente at resultatet så langt ikke har vært så godt som man hadde håpet, og at det er gjort store inngrep i nærmiljøet. Etter hvert som håpet om tunnel svant, ble det jobbet for lang kulvert, men Stokke tror at gjennomslag for den opprinnelige kampsaken hadde vært det beste.

– Hadde det gått i tunnel, slik vi jobbet for, så tror jeg det hadde blitt mye bedre, ikke bare for Tasta – jeg tror det hadde vært rimeligere og at veianlegget ville vært ferdig i dag. Nå er det jo bare halvveis, og det må vi leve med i lang tid fremover.  

 

Sterk tilknytning til Tasta

Noe av Henning Stokkes engasjement for bydelen sin kan kanskje tilskrives den sterke tilknytningen han har til Tasta. Familien har dype røtter på Lierdal Gård, og blant de oppmøtte i dag var Stokkes tante, Ellen Jepsen, som er hans nærmeste nabo på gården i enden av Myrveien.

Kirsten Flatabø, som var tanten til Jepsen, og til Stokkes mor, bodde også her mesteparten av livet, og gikk foran som et godt eksempel når det kommer til engasjement for Tasta.

– Hun fikk Tastas kulturpris for en del år siden, noe tilsvande prisen jeg fikk i dag. Hun satt flere perioder i bydelsutvalget, og var faktisk den som tok initiativet til å starte Tastavis, kunne Stokke fortelle.