Ildsjelene: Takk til dere som har stilt opp!

Del på Facebook

Siden spalten begynte i august i fjor, har vi blitt kjent med elleve ildsjeler fra idretts- og kulturlivet, og annet frivillig, samfunnsnyttig arbeid på Tasta. 

 

Nå som 2019 nærmer seg slutten er det en like god anledning som noen til å ta et tilbakeblikk på de ildsjelene vi har blitt kjent med så langt, og med dette oppfordre dere lesere til å tenke på hvem dere kjenner som burde dukke opp i spalten.

Erfaringen vår er at dem vi kontakter veldig ofte nøler med å ville bli profilert i avisen. De ønsker ikke å skulle stikke seg ut, og de er kjappe til å nevne alle de andre som gjør en god innsats i organisasjonen deres eller lokalmiljøet. Heldigvis lar de seg som regel overtale når vi minner om at en stor del av «Ildsjelene»-spalten er at idrettslag, foreninger og alle gode krefter skal få vist seg frem gjennom noen av sine representanter.

Som dere ser, har vi snakket med mange innen idretten, men også fra Tasta menighet, Natteravnene og den frivillige organisasjonen Open Hands For You. Vi håper at vi i 2020 kan fortsette å vise frem et bredt spekter av den gode innsatsen som gjøres av så mange på Tasta.