Håper trafikksikkerhet forblir høyt prioritert

Del på Facebook
Møyfrid Oftedal Vea (SV) går ut av Tasta bydelsutvalg til nyttår, men vil fortsette å være engasjert for lokalmiljøet og trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet var en del av grunnen til at Møyfrid Oftedal Vea (SV) først ble engasjert i lokalpolitikken.

 

Enn så lenge er hun nestleder i Tasta bydelsutvalg, men etter nyttår har ikke partiet hennes en plass i det som fra da av, ettersom kommunesammenslåingen trer i kraft, vil hete Tasta kommunedelsutvalg. Men Vea vil fortsette å engasjere seg, og håper at kommunedelsutvalget vil fortsette å ha trafikksikkerhet høyt på dagsordenen.

 

Ville gjøre det trygt å krysse veien

– Siden vi flyttet til Tasta for 23 år siden, har jeg vært engasert i lokalmiljø, og da spesielt trafikksikkerhet, forteller hun.

 

Familiens tre barn på Kampen skole, i første, tredje og syvende klasse, måtte krysse Tanke Svilandsgate, hvor det var planlagt en stor rundkjøring der gaten krysset Christians Bjellandsgate og Randabergveien. Sammen med en annen mor i Christian Bjellandsgate organiserte hun underskriftskampanje for å få til fotgjengerovergang og trafikklys i Tanke Svilandsgate, slik at barn og voksne trygt skulle kunne krysse veien.

 

– Vi protesterte også mot at det skulle bygges dagligvarebutikk i Christian Bjellandsgate, hvor det nå er en Bunnpris, da vi mente at det ville medføre mer trafikk inn og ut  og gjennom området. Vi samlet inn flere hundre underskrifter. Selv om butikken kom, fikk vi da lysregueltert fotgjengerovergang i Tanke Svilandsgate, sier Vea, og legger til at overgangen er flittig brukt.

 

Ønsker å få miljøgate

Videre har hun søkt om andre konkrete tiltak når det har vært åpning for det, med det resultat at det er fartshumper gjennom hele Christian Bjellandsgate. (Til drosjesjåførenes fortvilelse, registrerer hun.) Andre tiltak det er søkt og vunnet gjennomslag for, er innsnevring og merket overgang i Christians Bjellandsgate ved Fortunasgate og Sjøveien, samt innsnevring og merket overgang Christian Bjellandsgate gate ved Esbjerggata.

 

– Ønsket vårt er å få miljøgate, med innsnevringer og beplantning, da den er veldig bred, og det fortsatt er en del gjennomgangstrafikk, og rett før man kommer til bommen står det ofte svære trailere – det er mye fremmedparkering der, observerer hun.

 

Selv om Vea nå snart trer ut av bydelsutvalget, vil hun fortsette å følge med. Den tverrpolitiske enigheten om nødvendigheten av lang kulvert i forbindelse med E39-utbyggingen betrygger formodentlig om at tiltak for trafikksikkerhet og lokalmiljø er noe som står alle på Tasta nært.