– Har tilsynelatende vært en aversjon mot avgjørelser.

Ta marka: Arne Geir Steinsland, i rødt, er grunneieren, og foreslår at marka hans, som i dag ikke er i bruk, kan gjøres om til parseller for husene som bygges på fjellet oppfor.
Del på Facebook
Ta marka: Arne Geir Steinsland, i rødt, er grunneieren, og foreslår at marka hans, som i dag ikke er i bruk, kan gjøres om til parseller for husene som bygges på fjellet oppfor.

Tidligere denne måneden var Bjørn-Axel Aunan og Arne Geir Steinsland innom Tasta bydelsutvalgs “åpen halvtime” for å fremme sin sak: opprettelse av et byggefelt på Austre Åmøy. 

 

De møtte støtte og enighet fra utvalget, på tvers av de politiske partiene. Denne uken kommer to representanter fra SV og MDG i bystyret ut til øybygda for å beskue det aktuelle området. Også de er positive. Men slik har det mer eller mindre vært siden 2004, og lite har skjedd.

 

– Det ble da, fra Stavanger kommune sin side, vedtatt at det skulle utredes et byggefelt på Austre Åmøy, forteller Aunan.

 

– Alt er utredet

Ifølge Aunan er området som ble valgt, etter nøye vurderinger fra konsulent for utbygging, kulturmyndigheter, miljømyndigheter og grunneieres konsulenter, et område hvor det ikke skades eller fortrenges vernede arter, forstyrres dyreliv i større grad, eller går ut over dyrking eller beite. Nordbø, som det heter, ble funnet ideelt for utvikling og bygging av 36 familieboliger. Den kostnadskrevende prosessen grunneiere har vært gjennom har ført til at alle vanlige innsigelser er tatt hensyn til, og alle regler, hensyn og lovverk er fulgt og området er klart for å bygge ut i henhold til de krav kommunen eventuelt vil stille.

 

Men håpet om at videre beslutninger blir tatt har vokst og krympet i takt med skiftende tider og politikere. Aunan og Steinsland frykter at saken havner enda lenger ned på prioriteringslisten når kommunesammenslåingen blir en realitet etter nyttår, og håper at det i den siste høringen i det nåværende Kommunalstyret for byutvikling, 21. november, vil vedtas at felt BO6 – Nordbø – skal utbygges.

 

– Ungdommen vil revitalisere bygda

– Gjennom årene har vi mistet skolen, mistet kirken, og vi har ungdom fra 17-18-årsalderen til midten av tjueårene som ønsker å flytte tilbake hit, men det finnes ikke noe sted for dem å bo, sier Steinsland, som i løpet av de 12-13 årene han har stått på for saken, har opplevd det som at det finnes en aversjon mot å ta avgjørelser.

 

Han og Aunan mener at en utbygging vil utløse flere ting bygda savner:

 

– Ved å øke antall barn og unge, håper vi på forbedret kollektivtilbud, å få gang- og sykkelsti, langs hovedveien som per i dag er et farlig stykke vei å ferdes langs, særlig etter mørkets frembrudd.

 

Også kaien i området, som nå er avstengt på grunn av forfall, og det nedlagte skolebygget som ønskes gjort om til grendahus, håper de å kunne for gjort noe med dersom utbygging kommer på plass.

 

– Hus til de unge vil revitalisere bygda som vi elsker, og vi vil kunne dele den med våre barn og barnebarn. Vi oppfordrer politikerene til å sette seg grundig inn i saken og dermed se at dette prosjektet er verdt å støtte, konkluderer de to.