Bruk sykkelen på en ny måte – pumptrackbane på Tasta

Helene Nordbø går i 5. klasse på Teinå, og liker noen ganger å prøve seg på banen etter skolen.
Del på Facebook
Spillere fra Vardeneset BK, som har sitt klubbhus rett ved banen, viser ferdighetene sine.

Sent i oktober inviterte Sykkelseksjonen i Stavanger kommune til høytidelig åpning av en ny arena for sykling ved Tasta Idrettspark. 

 

Med håp om å stimulere til økt sykkelaktivitet blant barn og unge ble den tidligere BMX-banen på området bygget om til en pumptrackbane – en asfaltert bane med hopp og svinger som er tilpasset bruk med både sykkel og sparkesykkel.

 

Elever fra Tastarustå innviet banen

Da Per A. Thorbjørnsen, som leder kommunalstyret for miljø og utbygging i Stavanger kommune, hadde klippet snoren, satte Sebastian Kartfjord utfor sammen med en klasse fra Tastarustå ungdomsskole. Kartfjord er trener for Norges BMX-landslag, og er den som har tegnet banen.

 

Noen uker etter åpningen er Roar Børresen og Holger Pansch, henholdsvis leder og rådgiver i Stavanger på sykkel, innom banen igjen:

 

– Som du ser, består banen av to deler. En lettere del for smårollingene og de som er større, men ikke helt trygge på sykkel, og en mer avansert del. På åpningen kjørte de fleste gjennom hele banen. Så det er passe lett, eller så har vi noen sinnssyke talenter her på Tasta,  ler Børresen.

Holger Pansch og Roar Børresen fra Stavanger på sykkel er fornøyde med nye banen, og håper den gir sykkelgleden på Tasta et ekstra løft.

Fikk henvendelser om bane på Tasta

Hovedformålet med banen er å bidra til økt sykkelglede og økte sykkelferdigheter, og det er flere baner som dette i Stavanger kommune. Ideen om å legge en pumptrackbane til Tasta kom i fjor, i etterkant av at en ble åpnet på Hundvåg:

 

– Jeg la ut bilder og informasjon om dette på nettstedet Syklingens venner. Da kom det henvendelser fra folk på Tasta, som sa at de ønsket seg en slik bane her.

Helene Nordbø går i 5. klasse på Teinå, og liker noen ganger å prøve seg på banen etter skolen.

Idell plassering i idrettsparken

Plasseringen rett ved fotballbanene og skateparken var ideell, og med den positive responsen som var kommet etter åpning av banen på Hundvåg var det lett å få gjennomslag og sette i gang.

 

– Naboene til området var positive, så etter at vi hadde sendt søknad om bygging i juli, var entreprenøren i gang i august. To måneder senere sto anlegget klart, konstaterer Pansch.

 

Den eksisterende BMX-banen var overgrodd, vasstrukken og ikke i bruk, så arbeidet begynte med en real opprydding. Pukk ble lagt for å ha et underlag med god drenering, og arealet ble også koblet på dreneringsanlegget for fotballbanene. Dermed vil den kunne brukes uansett vær, så lenge det ikke legger seg is på asfalten.

 

– Jeg har vært her flere ganger siden åpningen og sett at banen er tatt godt i bruk, selv nå når vi går inn i vinteren, forteller Pansch.

 

Del av en stor sykkelsatsing

Pansch og Børresen håper også på ringvirkninger som følge av at man legger til rette for økte sykkelferdigheter. Stavanger kommune har en stor sykkelsatsing, og man ønsker å se flere velge sykkel for å komme seg til og fra jobb.

 

– Er man trygg på sykkel og glad i å sykle, så er det større sjanse for at man velger å ta sykkelen i bruk for å komme seg rundt. Og så er det jo mange voksne som følger barna sine her, og da pumper de gjerne luft i den gamle sykkelen som står i kjelleren, og finner tilbake til sykling, påpeker Børresen.

 

Kort forklart:

  • En pumptrackbane er en sykkelbane med hopp og svinger, hvor brukeren skaper og holder fart ved hjelp av pumpende bevegelser med kroppen istedenfor å trå med pedalene.

 

  • Målet er å øke sykkelferdigheter blant barn og unge. Banene er derfor først og fremst laget for syklister. Men det er også mulig å bruke banen med skateboard, sparkesykler og rulleskøyter.