– Driver rederivirksomhet med uendelighetsperspektiv

Del på Facebook

Årene etter oljekrisen var utfordrende, men rederiet Simon Møkster Shipping AS står fortsatt sterkt, oghar fokus på høy kompetanse som kan gi nye markeder.

 

Hva driver bedriften med?
– Rederivirksomhet og maritimdrift. Flåten består av supplyfartøy/forsyningsfartøy, beredskapsfartøy/områdeberedskapsfartøy, subsea og fartøy som jobber innen vindmøller/fornybarsegmentet. I tillegg til drift av egen fartøyer leverer vi bemanningsavtaler til andre selskaper, samt salg av maritim kompetanse og maritime tjenester.

Hvordan har bedriften endret seg fra begynnelsen til i dag?
– Vi begynte med tradisjonelle lasteskip i nordeuropeisk fart, og gikk inn i oljeaktiviteten på slutten av 1970 tallet og begynnelsen av 1980 tallet. I circa 30 år hadde vi mange små beredskapsfartøyer, som er blitt erstattet av store nye områdeberedskapsfartøy og feltberedskapsfartøy. Store supplyfartøy er den fartøystypen vi har bygd mest avog flere av dem seiler ut fra Dusavik og Tananger. Nordområdene med Barentshavet er et nytt markedet som er veldig spennende, hvor vi har jobbet siden 2012. Vindmølle- og fornybarsegmentet har vi gått inn i løpet av de siste fem årene.

Hva har vært høydepunktet til nå?
– I løpet av 51 års historie blir det mange flotte høydepunkter.Først og fremst er det de mange flotte og dyktige menneskene på sjø og land som har bidratt til god og sikker drift av skipene og rederiet.Den første beredskapskontrakten vår, i 1981, for Statoil, har vært sentral for utviklingen av beredskapskonseptet vårt. Betjeningen av Balder-området og langtidskontrakt for Goliat i Barentshavet har vært viktige. Vi ble Årets Maritime lærebedrift i 2014 og det er vi stolte av.

Daglig leder: Anne Jorunn Møkster

Hva har vært noen av utfordringene så langt?
– Vi er i en næring som svinger mye og det har vært mange bølgedaler – oppgangs- og nedgangstider. Årene 1986 -1989 var veldig krevende for offshore-rederier, og noe av det samme har vi opplevd siden oljeprisfallet i 2014. De siste fem årene har vært vanskelige, med mange fartøy i opplag, nedbemanning, oppsigelser, redusert aktivitet og sviktende inntjening.

Hvilke planer har dere fremover?
– Vårt klare mål er å driverederivirksomhet i et uendeligperspektiv. Derfor er det sentralt å hele tiden videreutvikle vår maritime kompetanse på sjø og land, slik at vi kan jobbe oss inn i nye markeder, som for eksempeloffshore-vind.