Takk for alle bidrag

Del på Facebook

Vi vil gjerne takke lag, foreninger og skoler for alle hjelpen med å fylle sidene i denne utgaven. Uten dere hadde det ikke vært en bydelsavis på Tasta.

Idrettslaget Pol har blant annet skrevet en sak om den årlige fotballturneringen Pols OBOS Cup. Elevene Karina Nicolaysen, Avin Jabbar Zadeh, Vanesa Kaniza og Anne Moen Larsen har de siste månedene hatt et prosjekt i valgfaget Internasjonal samarbeid der de har undersøkt arbeidsforholdene til tekstilarbeiderne og hvordan klesindustrien har påvirket miljøet. I tillegg har Teinå skole og Tasta Lions Club bidratt.

Avisen kommer ut åtte ganger i året og blir levert til alle postkasser i bydelen. Den ligger også spredt rundt på samtlige butikker på Tasta. Hvis det er noen som har lyst til å bidra med tekst eller foto er det bare å ta kontakt med redaksjonen.

Dette blir den siste utgaven før sommeren og aller siste utgave for meg da jeg starter i en ny stilling i juli. Takk for hjelpen med å lage bydelsavisen. Neste kommer i slutten av august og da er det en ny journalist som tar over. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en fin sommer.