Kulturprisen for 2019 gikk til Morten Øvrebekk 

Ordfører Christine Sagen Helgø deler ut kulturprisen til dirigent Morten Øvrebekk
Del på Facebook

Korpsentusiasten Øvrebekk har gjennom flere tiår lagt ned en betydelig innsats for kulturlivet i Stavanger.  

Ordfører Christine Sagen Helgø deler ut kulturprisen til dirigent Morten Øvrebekk

Tekst og foto: Stavanger kommune

Stavanger kommunes kulturpris ble delt ut på Ledaal mandag 3. juni, og mottakeren satte stor pris på tildelingen.

– Jeg ble både glad og stolt da jeg fikk nyheten fra kultursjefen. Jeg føler jo egentlig bare at jeg har gjort det jeg skal, men denne tildelingen er jo på en måte en pris til hele korpsbevegelsen, sier han beskjedent.

Tasta skolekorps 

Øvrebekk startet som dirigent i Tasta skolekorps i 1987. Skolekorpset hadde allerede da vært et av landets beste korps i flere år. Øvrebekk tok imidlertid skolekorpset til stadig nye høyder, både med tanke på resultater og med tanke på det gode miljøet i og rundt korpset. Han dirigerer seniorkorpset og juniorkorpset, er ansvarlig for aspirantopplæringen og har i tillegg individuelle timer og gruppetimer med musikantene.

– Dersom vi regner at jeg har hatt opplæring for 20 nye musikanter hvert år, så kommer vi opp i rundt 600, smiler han.

Viktig for kulturlivet 

Interessen for korps har gått opp og ned i Øvrebekks år som dirigent.

– Det var en periode for 20 år siden da vi var bekymret for framtiden til korpset. Men i dag er vi flere enn noensinne, sier dirigenten.

Han mener korpsbevegelsen er noe av det mest typiske for norsk kulturliv.

– Det er nok ikke alltid at vi blir tatt helt på alvor i kulturlivet. Noen ser sikkert på oss som en litt irriterende mygg som alltid bare er der. Men da er det verdt å peke på at korpsmiljøet er noe av det mest typiske med Norge og norsk kultur. Alle land har teatre og symfoniorkestre, men det er ikke noen som har noe som ligner på den korpskulturen som spretter fram hver 17. mai. Det er noe som gjør at Norge skiller seg ut, humrer han.

Stor takhøyde 

Det mangler ikke på gode ord i juryens begrunnelse: “Det er stor takhøyde i korpset og musikanter og dirigent er flinke til å oppmuntre hverandre. Øvrebekk er faglig flink og holder seg oppdatert på det som skjer. Han er tydelig stolt av å drive med korps og engasjerer seg mye i dette arbeidet. Øvrebekk er videre veldig kreativ, noe som kommer spesielt godt til uttrykk i underholdningskonkurransen Stavanger Open.”

I tillegg til å dirigere Tasta skolekorps, er Morten Øvrebekk også dirigent for Tasta Brass og for Stavanger kommunes korps.

Verdig prisvinner

Kultursjef Arnfinn Bjerkestrand roser årets mottaker:

– Morten er en særdeles verdig og god kandidat for å bli tildelt Stavanger kommunes kulturpris. Han har gjennom flere tiår lagt ned en stor innsats, og innsatsen har også vært utover sitt daglige virke, sier kultursjefen.

Øvrebekk er med sine 32 år som dirigent i korpset den viktigste kilden til kontinuitet.

– Det viktigste suksesskriteriet i Tasta skolekorps er dirigent Morten Øvrebekk. Han står for kontinuiteten i korpset og har eierskap til hele korpsets virke, sier kultursjefen.

Kultursjefen benytter også anledningen til å skryte av det levende korpsmiljøet i Stavanger.

– I det nye forslaget til kulturplan har kommunen tatt initiativ til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for korps. Med de gode strukturene som er etablert i Bjergsted kulturpark, ligger alt til rette for at Stavanger kan bygge opp et ledende kompetansemiljø for utvikling av direksjon, pedagogikk, forskning, repertoar og korpsledelse, sier kultursjefen.

Kulturpris

  • Stavanger kommune deler årlig ut kulturpris til en person som har gjort en betydningsfull innsats for kunst og kultur i Stavanger.
  • Prisen består av en gavesjekk og en statuett av Stinius Fredriksen.
  • Frist for å sende inn forslag er 1. mars hvert år.