Bydelsavisen er 25 år

Elsie Steinsvik var en av ildsjelene som dro i gang bydelsavisen i 1994.
Del på Facebook

Ildsjelene bak På Tastavis er stolte og takknemlige for at den fremdeles eksisterer i dag.

Elsie Steinsvik var en av ildsjelene som dro i gang bydelsavisen i 1994. Foto: Privat

Kirsten Flatabø var medlem i Tasta bydelsutvalg i to perioder for partiet Venstre. I den første perioden ble en avis for bydelen hennes hjertesak. I 1991 hadde allerede Storhaug, Madla og Hundvåg hver sin avis. Hun dro og undersøkte, og laget et oppsett til de andre i bydelsutvalget.

Erling Berge, da leder i bydelsutvalget, støttet initiativet og Lindis Næsheim tente på ideen og ville være med. Flatabø var med i redaksjonen i flere år, leste korrektur og hadde et eierforhold til den.

Knytter bydelen tettere sammen

Elsie Steinsvik arbeidet den gang som leder på bydelshuset og hadde selv lenge gått med ideen om å starte en bydelsavis.

– Tasta bydel er spesiell geografisk med ytre og indre Tasta. De som bodde i indre Tasta hadde ikke den samme tilhørigheten til bydelshuset som de som bodde i nærheten hadde, sier Steinsvik.

Som leder av bydelshuset ønsket hun å fortelle om alt det positive som skjedde der og følte at en avis var en fin måte å nå hele bydelen på tvers av alder, kjønn og interesser.

I starten var avisen et rent frivillighetsprosjekt og ble produsert i A4 format på kjøkkenbordet. Den aller første utgaven ble trykket i 1994. Tre år etter at planleggingen startet. Etter hvert fikk de kontor, først på Aspelundløa og deretter på bydelshuset.

– Økonomi er alltid et hinder når ulike prosjekter skal realiseres, men Tasta bydelsutvalg har vært en stor støttespiller fra dag en og gitt oss tilskudd. Vi fikk også andre aktører inn, men i hovedsak var det dem som gjorde det mulig for oss å starte avisen. Samarbeidet mellom oss som jobbet med den var unikt og bygget på respekt på tvers av ulike profesjoner, sier Steinsvik.

Politikere positive til bydelsavis

Leder Guri Tysse (KrF) i Tasta bydelsutvalg var representant for avisens utgiver. Hun var en av dem som støttet forslaget.

– Det har vært litt diskusjoner opp gjennom årene om avisen skal få disse midlene eller ikke, men flertallet har sagt ja. Det er jeg glad for, sier Tysse.

Det har vært viktig for henne at den både er gratis og blir levert til alle husstander på Tasta.

– Bydelen var i en voldsom utvikling den gang. Mange flyttet hit og vi ønsket å informere om hva vi politikerne var opptatt av og hva som ellers skjedde her. Avisen var en fin måte for oss å nå ut til alle, sier hun.

Guri Tysse har støttet avisen fra dag en. Foto: Privat

Ulike bidragsytere

Da den økonomiske biten var på plass kunne de konsentrere seg om innhold, logo og skaffe flere bidragsytere. Trygve Synnevaag ble avisens første redaktør. Den gang het den Tasta bydelsavis.

Marianne Wieser var først med i redaksjonen, men tok etter hvert over redaktørjobben etter Synnevaag. Ellen Jepson tok seg av det grafiske. Ole Nerheim, journalist i RA, bidro med journalistfaglig og moralsk støtte til redaktøren. Torstein Oliversen er mangeårig produsent. Det er han som fordeler stoff, bilder og annonser på de enkelte sidene.

– Å skaffe nok stoff og få den ut regelmessig har vært to utfordringer vi har hatt. Der har Torstein gjort en kjempejobb, sier Tysse.

Produsent i over 20 år

Det er 22 år siden Oliversen ble en del av Tastavis. I 1997 var han med å starte Bygdebladet på Randaberg. Der hadde journalist og deskarbeider Turid Fiksdal ansvar for Tastavis.

– Hun trengte hjelp og der ble min inngang til avisen. Hun døde kort tid etter, og jeg overtok naturlig da hele produksjonen. Noe jeg syntes var veldig kjekt blant annet fordi at Wieser gjorde en slik solid jobb med avisen. Det er alltid en fryd å arbeide med dyktige medarbeidere, sier han.

Oliversen forteller at avisen har blitt som et familiemedlem.

– Selv om vi bare har åtte utgivelser i året gleder vi oss hver gang til å holde en fersk utgave i hendene. Det har blitt mer og mer ansvar siden starten, men det er bare kjekt. Litt utskiftning på journalistfronten har det vært de siste årene, men de som har vært og er der, gjør en god jobb, sier han.

Oliversen kunne ønske at bydelen og alle som bor på Tasta kunne vært enda flinkere til å bruke avisen.

– Vi har og nettside, samt Facebookside vi bruker, men her trenger vi mer drahjelp da vi ikke ha ressurser til å følge opp alt som rører seg, sier han.

Åtte utgaver i året

På det meste har avisen vært oppe i 12 utgaver i året, men i dag er det åtte. Tysse synes det er akkurat passe.

– Jeg tror vi kommer til å fortsette å ha den en god stund fremover så lenge folk leser den og den inneholder relevant stoff for de som bor her, sier hun.