Gir seg etter 10 år i Tastavis

Sissel Stenberg hadde lite erfaring med avisproduksjon før hun tok over styrelederjobben i Tastavis for 10 år siden. – Hvis jeg skal ta et tilbakeblikk har det vært en veldig fin tid.
Del på Facebook

Det siste tiåret har Sissel Stenberg vært styreleder i Tastavis, men siden hun nå skal flytte til Oslo har hun gitt stafettpinnen videre til Knut Maubach.

Sissel Stenberg hadde lite erfaring med avisproduksjon før hun tok over styrelederjobben i Tastavis for 10 år siden. – Hvis jeg skal ta et tilbakeblikk har det vært en veldig fin tid.                                                                                                                  

Hvorfor ønsket du å være med å lage avisen?

– En partikollega som satt i bydelsutvalget da, ringte og spurte om jeg kunne tenke meg å ta over det vervet. Det svarte jeg ja til det. Jeg var i ferd med å avslutte mitt yrkesaktive liv og jeg hadde hatt stillinger der jeg ikke kunne engasjere meg noe særlig politisk. Siden jeg hadde tid og anledning til det takket jeg ja. Det har vært veldig gøy. Jeg har samarbeidet med gode folk som har glødet for at avisen skal være i bydelen og for at den skal komme ut hver gang, sier styreleder Sissel Stenberg.

Hva har vært det kjekkeste med jobben?

– Det må være hver gang avisen kommer ut fordi det er viktig for bydelen å ha en bydelsavis.

Hvorfor er det viktig for en bydel å ha en avis?

– Det kan være med å skape identitet til bydelen og fungere som et informasjonsorgan i forhold til hva som skjer der som du kanskje ikke i det daglige tenker på. På mange måter kan en bydelsavis være et bindeledd mellom bydelen og befolkningen. Politikerne får mulighet til å informere om sine planer og ønsker. Barn kan for eksempel se seg igjen på bilder fra ulike kulturaktiviteter eller idrettslag. Historielaget skrive av og til om hvordan det var i gamle dager og det er alltid spennende å lese om. Vi dekker også det som skjer på skoler og i barnehager.

Hvordan har avisen endret seg fra du startet og til i dag?

– Vi har endret litt på layout, men det har ikke endret seg noe dramatisk. Stoffet som er i avisen går mye på det samme, å presentere bydelen på ulike måter og gjerne slik at leserne kjenner seg igjen. Det er vel det som er hovedoppgaven til avisen. Det kan godt tenkes at vi fremover skal se om vi burde gjøre noe mer med layout og om det er andre ting vi burde skrive om i avisen. Vi har jo forsøkt litt opp gjennom årene med forskjellige faste spalter som matspalte og presentasjoner av personer i bydelen. Vi tar gjerne imot innspill fra befolkningen om det er noe de ønsker at vi skal ta med.

Hva har vært noen av utfordringene så langt?

– Det er hele tiden å skaffe nok økonomi slik at det blir en bydelsavis. Det koster litt å lage den og vi er helt avhengig av at spesielt næringslivet støtter opp om avisen gjennom det å kjøpe annonser. Alle oss som sitter i styret gjør dette som et hyggelig verv og får ikke noe honorar for arbeidet.

Hvordan ser du for deg fremtiden til avisen?

– Jeg håper jo at avisen fortsatt får lov til å leve både i papirform og e-utgave, og at folk fortsetter å gi oss tilbakemeldinger på hva de er opptatt av og ønsker å lese mer om.