Ungdom ruset seg på Tastaveden skole

Del på Facebook

Etter flere bekymringsmeldinger om ungdomsmiljøet på Tasta inviterte politikerne SLT-koordinator Elliot Kim Jørpeland og uteseksjonen til det siste bydelsutvalget i desember.

SLT-koordinator Elliot Kim Jørpeland forteller at antall ungdommer som har blitt hasteflyttet fra hjemmet har økt de siste årene.

– Ungdom har det stort sett fint. Det er en liten gruppe som begår kriminelle handlinger og det har gått ned. I 2017 var det 20 prosent lavere enn i 2007, men det som er litt trist er at det er på vei opp igjen selv om det fremdeles er lavere enn det var i 2007, sier Jørpeland.

Høsten 2018 fikk de flere meldinger om ungdommer som hang rundt Tastarustå skole og ruset seg. Dette var ungdommer mellom 13 og 16 år som pleide å møtes på Sølvberget.

– Disse var fra sentrum og andre kommuner. Det var få av dem som var fra Tasta. Vi har lurt på hvorfor akkurat på Tasta og tror det bare var tilfeldig. Det var ikke en fast gjeng som møttes der. Snakket vi med noen en dag var det noen helt andre neste gang. Hvor de er nå vet vi ikke, sier han.

På tvers av bydeler

Ungdommene møtes på tvers av bydeler og et av stedene de har holdt til har vært på Tasta.

– Vi opplever at disse ungdommene sprenger grenser og vil ikke høre på foreldrene. Vennene betyr alt og det er en sterk kultur for å ikke tyste. Vi ser en økning i bruk av narkotika og disse blir solgt på sosiale medier. Det er vanskelig for oss å følge med på disse arenaene, sier Jørpeland.

Før ble fire til fem ungdommer hasteflyttet på grunn av kriminalitet, men SLT-koordinatoren forteller at i 2017 endret det seg.

– Det året ble 15 personer flyttet og i 2018 var det 25. Det er en kraftig økning fra noen år tilbake. Dette er ungdommer som foreldre ikke klarer å håndtere og derfor må disse flytte, sier han.

– Vær tilstede

Bekymringsmeldinger kan enten sendes til han, uteseksjonen eller politiet.

– Mange kommer fra svake hjem og er i en vanskelig livssituasjon. Vi jobber hele tiden med å fange opp alle, men størstedelen av ungdommene har det veldig bra, sier Jørpeland.

Ifølge Trine Anette Joa (t.v.) og Livi Frøiland trenger ungdommene trygge voksenpersoner som ser og bryr seg om dem.

Livi Frøiland fra uteseksjonen i Stavanger forteller at mange av de som ikke har foreldre som er tilstede finner tilhørighet i disse gruppene.

– Av de ungdommene vi har snakket med så forteller de at de ønsker at det er flere voksne som legger merke til at de er her og som sier heil til dem, og ikke bare går forbi, sier hun.

– Mange ønsker at vi inviterer dem med på ting. De liker å ha voksne rundt seg, sier Trine Anette Joa.

Begge forteller at miljøet på Tasta ikke er dårligere enn i andre bydeler, men at ungdommene lager grupperinger og flytter seg rundt.

– Det var en del bekymringer knyttet rundt salg på Sølvberget og så flyttet hele gruppen seg til Tastaveden skole, men nå er de tilbake på Sølvberget igjen på grunn av været, sier Joa.

Ønsker å bli sett

– Hvordan går det med disse ungdommene når de blir eldre? spør Guri Tysse (KrF) leder Tasta bydelsutvalg.

– Flesteparten går det veldig bra med. Nøkkelen er at de har god voksenkontakt. De trenger trygge voksenpersoner som alltid er der for dem, sier Frøiland.

De råder foreldre til å lese seg opp og snakke med ungdommene om rus.

– Da blir det lettere for dem å komme til dere med problemer og bekymringer, sier Joa.