Menighetsbladet er lagt ned

Del på Facebook

I vår bestemte Tasta menighet at de skulle legge ned menighetsbladet og som en erstatning vil de ha en side i bydelsavisen fra og med denne utgaven.

Diakon Anne Synnøve Evja Eikill (t.v.), daglig leder Turid Helgeland, kateket Ingrid Marie Øxnevad, sokneprest Håvard Eidhamar og menighetspedagog/trosopplærer Karoline W. Aase. Foto: Hanna Ogim.

– Menighetene i Madlamark, Sunde og Hafrsfjord har allerede gjort dette med bra resultat. Vi ønsket derfor å prøve det samme, sier Turid Helgeland, daglig leder Tasta menighet.

Bladet ble gitt ut fire ganger i året, men nå skal de bare dele ut et program i halvåret i tillegg til den faste siden i avisen.

– Vi ønsker å nå ut til en større gruppe enn det vi har gjort tidligere. I utgangspunktet var det et gratisblad som ble delt ut til alle husstander på Tasta, men vi vet ikke hvor mange som leste det. Og vi vet at bydelsavisen når ut til flere, sier hun.

Aktiviteter for alle

Målet er at flere skal få med seg hvilke aktiviteter kirken tilbyr.

– Mange tror det kun er på søndagene vi er her, men vi har aktiviteter hele uken. Det skjer mye mer enn bare gudstjeneste her, sier Helgeland.

Den første helgen i september er det for eksempel de nye konfirmantene som står i fokus. Da blir det arrangert ulike aktiviteter i kirken slik at ungdommene og de som arbeider der skal bli bedre kjent med hverandre.

– På søndagen blir konfirmantene presentert for menigheten, sier hun.

Variert program

Nytt for denne høsten er at kirken starter opp et barnekor kalt Tasta Soul Children. Helgeland er spent på hvor mange som ønsker å være med på dette.

– Det er et gospel kor for barn som går i 5-7.klasse. Vi har også kor for andre aldersgrupper, sier hun.

I tillegg har de blant annet ungdomsklubb, dansegruppe, strikkekafé og formiddagstreff for de over 60. Et arrangement som var veldig populært denne våren var Babysang som starter opp igjen i september.

– De siste gangene har det vært over 50 mødre og fedre med babyer på kurset. Det er barnevogner over alt. De synger og spiser lunsj sammen. Det er veldig koselig, sier hun.