Jubileumstreff i Aspelundløa

Del på Facebook

Aspelundfamilien markerte 17. juni at det er 200 år siden deres stamfar kom til Tasta.

Tekst og foto: Inger Johanne Røyseland og Kamilla Aspelund

Det var Peder Aslaksen, født 1788 og fra Sæl på Rennesøy, som kom til Tasta som husmann i 1818. I år er det 200 år siden han flyttet til bydelen. Siden den gang har familien tatt slektsnavnet Aspelund etter aspelunden som sto ved gården.

Denne anledningen benyttet Velfrid og Hamilton Aspelund til å invitere sine etterkommere til et jubileumstreff i og rundt løa 17. juni.

Fikk erstatning etter skade

Peder sin sønn, Torger, ødela foten i en redningsdåd i Nordsjøen i 1853. Torger var skipstømmermann på skonnerten Ebeneser. Som belønning fikk han erstatning fra den amerikanske president, Franklin Pierce.

Disse pengene ble benyttet til å frikjøpe Aspelundgården i ca. 1855. Eieren før dette var Iver Sivertsen, som hadde kjøpt den da Kongen og Kirken solgte sine eiendommer på begynnelsen av 1800-tallet.

I dag er det det Aspelundløa som står igjen og minner om denne gården. Det er den gule løa som ligger på nedsiden av Gamle Randabergvei, langs gangveien ned mot undergangen under E39 ved Tastaparken.

Både små og store er glad i lek og konkurranser, det bar slektstreffet også preg av. Initiativtakerne Bjarne, Wenche, Jostein, Harald og Torger sto for hver sin aktivitet.

Historisk foredrag

Det har vært et fantastisk vær denne sommeren, men akkurat kl. 14 denne dagen åpnet himmelens sluser seg, men hva gjør vel det når vi alle vel 60 ble benket inne i høyrommet til historisk foredrag og bilder om slekta presentert av Harald.

For den yngre garde var det interessant å se at det nesten ikke var hus på Tasta fram til 80-tallet. Regnet avtok fort, og da var det tid for lek.

Det var blant annet skyting på blink med armbrøst, kasting på blink, styltegåing, eggeløp og slåing av spiker i bjelke. Så kom sola og da ble det grilling, og drøset gikk.

Aspelundløa er nå i kommunens eie og disponeres av Tasta Bydelsutvalg som står for utleie til foreninger og lag og som kan leies til ulike arrangement.