Nå kan glassavfall hentes hjemme hos deg

Del på Facebook

Dette er for deg som har egne avfallsdunker hjemme.
Beboere i borettslag og sameier med felles løsning for avfall, har i dag et felles opplegg for dette.

Av: Per Thime

Når IVARs sorteringsanlegg for restavfall tas i bruk i 2019, skal de fleste av miljøstasjonene for glass, metall og plast i
kommunen fjernes.
– Det vil fortsatt være minst tre miljøstasjoner for glass i Tasta bydel, men vi tilbyr nå en henteordning for glass-emballasje hjemme hos deg, melder Stavanger kommune.

Henteordningen innebærer at du kan velge å få en egen avfallsbeholder for glass satt ut ved din adresse. Du kan velge mellom en beholder som kan stå inne (40 liter) eller en som skal stå ute (140 liter).
– Når beholderen for glassemballasje er full, bestiller du tømming av denne på www.hentavfall.no slik som du gjør for på bestille henting av grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy. Vi vil begrense antall ganger du kan bestille tømming av glassemballasjen hvert år, til 6. Velg derfor en beholderstørrelse som passer til mengden glassemballasje du kaster, opplyser kommunen videre.

Nå er kommunen på jakt etter tilbakemeldinger fra publikum, om hvem som ønsker dette tilbudet. Kommunen trenger å vite hvilken type beholder du kan tenke hjemme hos deg. –Send beskjed om hvilken type beholder du ønsker, og adressen din, i en e-post til
Beholder.renovasjon@stavanger.kommune.no Vi vil ikke sette ut beholder ved din adresse før vi har fått tilbakemelding fra deg.

Og kommunen legger til:
– Dersom vi ikke får tilbakemelding fra deg, antar vi at du foretrekker å levere glassemballasje selv ved de(n) miljøstasjonen(e) står blir værende i bydelen. Det vil fortsatt være miljøstasjoner for glassemballasje i Prestveien, ved Teinå skole og ved Tastasenteret.

Til slutt heter det:
– Når sorteringsanlegget for restavfall er i drift, anbefaler vi at du kaster metallemballasje og plast sammen med restavfallet i den svarte beholderen din. I sorteringsanlegget vil bl.a. plast og metall sorteres automatisk fra restavfallet for å gå til materialgjenvinning. Anlegget vil altså gjøre en del av jobben for deg. Det gjør likevel ingenting om noe metall kastes sammen med glassemballasjen, som i dag.
I neste uke, (uke 25) blir det forøvrig informasjonsstand om dette på Tasta Senter.