Nå kommer natteravnene tilbake

Håvard Berakvam er leder for natteravnene på Tasta.
Del på Facebook

Natteravnene på Tasta har vært synlige og er tilbake etter et kort opphold. Fortsatt er det behov for flere personer som kan tenke seg å være med.

Håvard Berakvam er leder for natteravnene på Tasta.

– Vi teller fortsatt rundt 70 frivillige. Det er svært ønskelig å få frem at vi fortsatt trenger flere. Etter å ha satt opp vaktlistene for første halvdel av 2018 ser vi at med dagens antall klarer vi akkurat å dekke helgene med to personer pr. vakt for at ikke noen skal måtte gå mer enn en vakt per halvår. Vi ønsker å ha muligheten for å ha opptil fire per vakt, da dette minsker faren for at vakter må utgå grunnet sykdom eller plutselig fravær. Med fire vakter har vi også mulighet for å dele gruppen slik at et større område kan dekkes. Vi har som kjent ikke anledning til å gå vakt alene.

Det forteller leder for ravnene, Håvard Berakvam til Tastavis.

Sponsorbidrag

Og det er ting på gang, blant annet økonomisk støtte til natteravnene. I disse dager er ravnene blitt kontaktet av en lokal gruppe i bydelen som ønsker å være med som sponsor for det positive bidraget i bydelen.

– FAU på Tastarustå har fått dannet et styre som skal ta seg av det økonomiske aspektet i forhold til driftsstøtte fra Tryg, og eventuelle sponsormidler som kommer inn. Jeg kan nevne at vi er blitt kontaktet av en lokal gruppe på Tasta som har gitt uttrykk for at de ønsker å sponse arbeidet vi gjør for ungdommen.

Videre er også natteravnene i kontakt med politiet for å få til en samling for foreldre og foresatte med fokus på rusproblematikk blant ungdom. Kurs i HLR og fellesmøte med Politiet er planlagt gjennomført i løpet av februar/mars.

– Videre ønsker vi å opprette et samarbeid med elevrådene på ungdomsskolene i området for å opprette en referansegruppe slik at vi kan ha en kontinuerlig og tett dialog med ungdommene i bydelen vi faktisk er her for å hjelpe. Dette håper vi kan bidra til en økt aksept for Natteravnene blant ungdommen, samt gi dem mulighet til å komme med tips og ønsker om hva de forventer av oss.

Alle over 18 år

For at natteravnene skal nå ut til flest mulig potensielle frivillige, er det viktig for Berakvam å understreke at alle over 18 år er velkommen som Natteravn.

– Mange er av den oppfatning at en må ha barn i ungdomsskolealder for å være med, men slik er det ikke. Det kan faktisk være en fordel for foreldre med barn på barneskolen å bli med, da det på den måten blir lettere for barna å akseptere foreldrenes rolle i Natteravnene når de selv når alderen det er naturlig å tilbringe tiden ute på kveldstid.

Til slutt forteller Berakvam om natteravnene og bydelens ungdommer som man møter på sine runder. Det er mye flott ungdom, men de opplever også situasjoner de kunne vært foruten.

– Vi har nå hatt pause fra desember, og starter opp igjen med patruljer etter vinterferien i uke 7. Ved gjennomgang av vaktprotokollen fra 2017 registrerer vi en gjennomgående positiv trend blant ungdommene på Tasta, men det er dessverre slik at i en så stor bydel som Tasta/Vardenes vil det alltid være behov for voksne mennesker som er ute å sørger for at alle våre unge, håpefulle har det bra. Det har vært situasjoner med alkohol, hasj og hærverk som vi har kommet over. Tilbakemeldinger fra både Politiet og Uteseksjonen er utelukkende svært positive til arbeidet Natteravnen gjør. Det kan være preventivt i forhold til både rus, hærverk og mobbing med et synlig nærvær på kveldstid.

Og har du lyst å være natteravn, da er det bare å ta kontakt. tastanatteravn@outloook.com, telefon 92 14 65 50 eller på Facebook-siden «Natteravnene Tasta».