Skal se på saken om båthavna i Dusavik

Del på Facebook

Stavanger kommune har ennå ikke gjort noe fysisk når det gjelder prøver av Dusavik båthavn. Båtforeningen har etterlyst tiltak og får nå svar.

– Jeg håper det blir satt fokus ved prøvertaking ved området av kanal innerst i vågen, samt sandbank i indre del av båthavna, sier Egil Olsen i Dusavik båtforening.

I forrige utgave av bydelsavisen etterlyste han og foreningen tiltak fra kommunen – de som foreningen mente var fraværende. Foreningen hadde til og med bestemt seg for å hente inn ekspertise selv for å ta de nødvendige prøvene av grunnen som de mener er full av giftige avfallsstoffer fra den gamle søppelplassen på Tasta.

Ser på saken

Båtforeningen har nå fått svar fra Stavanger kommune etter at bydelsavisen skrev om saken i forrige nummer før jul. Kommunen hadde i høst et møte med flere involverte avdelinger, hvor det ble diskutert problemstillinger. Der kom det blant annet frem følgende:

– Det skal utformes et konsulentoppdrag, der konsulenten får i oppdrag å foreslå en prøveserie av miljøgifter i sediment og vann for å vurdere om området er egnet for bading og fisking og å vurdere om det er båthavnen eller fyllingen som er årsak til funnene i undersøkelsen, sier rådgiver for Vann- og avløp, Kristin Bringedal.

Før badeseongen

Det betyr at båtforeningen kan nærme seg de svarene man ønsker – om hva som befinner seg i grunnen. Selv er de ikke i tvil om at båthavna er kraftig forurenset og at de muligens har en tikkende miljøbombe under skrogene til medlemmenes båter. Hvis det viser seg å være riktig, kan det være snakk om omfattende utbedringer som vil koste millioner av kroner.

I Stavanger kommune gjør man sine forberedelser.

– Det skal innhentes pristilbud fra tre konsulentfirma. Ferdig rapport legges frem til orientering i kommunalstyret for miljø og utbygging. Det ble i det nevnte møtet enighet om at rapport fra konsulent bør foreligge før badesesongen 2018.
Status er per i dag at arbeidet med konkurransegrunnlaget er startet, og vi forventer fortsatt at ferdig rapport skal foreligge før kommende badesesong, skriver Bringedal i en mail til bla Tastavis.