Går videre med miljøgate

Inger Louise Grude er glad for at bydelsutvalget går videre med miljøgate.
Del på Facebook

Bydelsutvalget har hatt det siste møte før jul, og i det ble det blant annet bestemt at det er verdt å se videre på muligheten for en slags miljøgate.

Inger Louise Grude er glad for at bydelsutvalget går videre med miljøgate.

 

Flertallet i bydelsutvalget ønsker å gå videre for å se på muligheten for å gjøre Christian Bjellandsgate mindre tilgjengelig for gjennomgangstrafikk. Bydelsutvalget foreslår konkrete tiltak som å innsnevre bredde på gata, opparbeide plantekasser og trær. Dette for å øke trafikksikkerheten, samt å dempe farten i gata som i dag har forholdsvis mye trafikk – og en hel del biler som står parkert.

 Godt tiltak

I bydelsavisene forrige utgave i november var dette med miljøgate et tema, satt frem av Inger Louise Grude. Hun bor i gata sammen med familien. Hun har vært aktiv med blant annet underskriftskampanje i anledning miljøgate. Hun har fått med seg at bydelsutvalget ønsker å ta dette videre.

 Ja det er veldig gledelig at både Tasta og Eiganes/Våland bydelsutvalg har spilt det videre. Nå blir vel det neste at dette kan komme opp i Kommunalstyret for miljø og utvikling, sier Grude til Tastavis.