Skal ta prøver i båthavnen

Flere frykter båthavnen i Dusavik er ei giftbombe. Foto: Per Thime
Del på Facebook

Dusavik Båtforening er sikre på at det er forurensing i grunnen av havnebassenget i Dusavik. Nå skal kommunen ta prøver.

Egil Olsen mener noe må gjøres i båthavna i Dusavik. Foto: Per Thime

Båtforeningen mener det er den tidligere søppelplassen på Tasta som er synderen. Det er nemlig ingen som vet hva som renner ut i kanalene ved det idylliske stedet.

I forrige uke var saken oppe i Kommunalstyret for miljø og utvikling. Der var det flere alternativer oppe.

For å få en pekepinn eventuell påvirkning fra den nedlagte fyllplassen og eventuelt andre kilder, vil prøvetaking av overvannet bli vurdert i samråd med Miljørettet helsevern.

For å få en pekepinn på innholdet av forurensninger i slammet/mudderet innerst i båthavnen vil prøvetaking bli vurdert i samråd med Miljørettet helsevern.

Det vil bli foretatt en utvidet (ikke bare kolibakterier) analyse av badevannskvaliteten i samråd med Miljørettet helsevern. Muligheten for å redusere tilrenningen til utslippet/overløpet vil bli vurdert, men dette vil være en langsiktig oppgave.

– Dette er et foreløpig svar. Jeg regner med dette nå blir fulgt opp og at de nødvendige prøvene blir tatt, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen til RA.

I båtforeningen er man fornøyd med at ting ser ut til å skje. Leder Egil Olsen mener samtidig at kommunen har kjent til problemet i 40 år. Da er det på tide å vise ansvar, mener han.

– Dersom kommunen har forurenset så må de fjerne forurenset masse og sørge for sikker deponering av massen ved uttak. Videre må de stoppe all utslipp av forurensing i nevnte område. Når det er på plass skal båtforeningen fjerne den framtidige opphoping av sand som eventuelt kommer som ren sand med glede, sier leder i Dusavik Båtforening, Egil Kristian Olsen til RA.

Når det skal tas prøver er ikke klart, men det kommer bydelavisen tilbake til.