LESERBREV! Når smeller det i krysset Fagerstølveien og Gjerdeveien?

Del på Facebook

 Når smeller det i krysset Fagerstølveien og Gjerdeveien?

For oss, som er beboere og bilister i Fagerstølveien kan når som helst komme til å oppleve en skikkelig smell. Det kan skje mellom bil og fotgjenger, bil og syklist eller sist men ikke minst mellom bil og bil.  Etter diverse trafikale reguleringer i området de siste årene, justeringer, som i utgangspunktet var beregnet på forbedringer, så er flikkingen på det opprinnelige  underveis blitt flere småbomber.

Gjerdeveien ble for noen år (tiden går fort)siden oppjustert og fikk rundkjøringer, bredt fortau og sykkelsti osv. Etter hvert fikk vi også ett kjøpesenter.

Så startet justeringene. Fotgjengerovergangen over Fagerstølveien ble fjernet. Fortauet var nedsenket fremdeles. Noe som både syklister og fotgjengere tolket(tror) som at der fremdeles er fotgjenger overgang. At syklistene fremdeles «tror» at der også er sykkelsti gjør det ikke bedre. At kjørebanen opp Fagerstølveien er innsnevret bedrer ikke på forholdene. Det styrker både fotgjengere og syklistene i «troen» på at dette er en sykkel og fotgjenger overgang.

For en tid siden, det var vel i løpet av fjoråret, så ble der gjennomført en slags forkjørsvei ordning i Stavanger. Gjerdeveien ble en slik overfor Fagerstølveien.

Resultatet blir dermed som følger. Bilistene kommer ned Fagerstølveien og skal ut på Gjerdeveien og gjerne svinge mot venstre mot byen. Det betyr stor oppmerksomhet på biltrafikken på Gjerdeveien, ikke minst mot den bilen som kommer fra venstre rundt hjørnet i rundkjøringen til Randabergveien. Vanskelig nok det. Han skal i tillegg passe på at der ikke krysser syklister og fotgjengere, gående eller joggende rett over gaten(Fagerstølveien).disse kommer fort.

Når fotgjengerne tror at de har alle rett, så kan en bare forestille seg hvilke situasjoner som oppstår. En kan også godt forestille seg hvor sure og forbannet disse blir mot bilisten som bare følger trafikk reglene. Fotgjengerne og syklistene «kreler» foran og bak bilen som har stoppeplikt for Gjerdeveien. Tenk tanken.

Jeg har foreslått for kommunen eller var det vegvesenet tidligere at der gjeninnfører fotgjengerfelt(det var før forkjørsveien i Gjerdeveien ble innført), slik at bilistene kunne forholde seg til faktiske trafikale regler, som beskytter fotgjengere i utgangspunktet.

At syklistene på denne måten kunne krysse fotgjenger feltet ville selvsagt fremdeles være en utfordring, siden de har avstigningsplikt av sykkelen for å regnes som fotgjenger. Slik er det gjerne med syklister.

Kommunen eller det var kanskje vegvesenet som hadde ansvaret . De ønsket uansett ikke å foreta seg noe.

Dersom alle står på sine rettigheter (rett eller galt) i dette krysset så vil en ulykke på denne skoleveien komme til å skje.

Hvem tar det ansvaret? Slik forholdene er nå så vil det være de myke trafikantene som risikerer mest. Er det bra nok?

Fagmyndigheten har ansvaret. Her må det ordnes opp – før noen blir skadet.

Med hilsen

Bjørn J. Johannesen