E39: Foreslår å kutte kulvert med 225 meter

Sånn vil en ny kulvert se ut, hvis planene gjennomføres. Foto: Statens vegvesen.
Del på Facebook

Statens vegvesen har et sterkt ønske om å redusere kostnader når veiprosjektet Smiene-Harestad skal i gang. Det kan innebære at den planlagte kulverten blir nesten halvert.

Sånn vil en ny kulvert se ut, hvis planene gjennomføres. Foto: Statens vegvesen.

Det var prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen som torsdag orienterte kommunalstyret for byutvikling om utviklingen i prosjektet.

Statens vegvesen har utarbeidet ulike løsninger, hva gjelder kulvert. Kulverten forbi Tasta skole anbefales redusert fra 495 meter til 270 meter. Det er nesten halvert av den tidligere planen.

Stortinget har tidligere bevilget 3,2 milliarder kroner til prosjektet, som ligger an til å bli betraktelig dyrere.

Når kulverten blir kortere, og det da blir lengre avstand fra åpningen til det nærmeste krysset, kan også kulverten reduseres fra seks til fire felt, skriver Aftenbladet.

Lang kulvert avgjørende

Da dette store prosjektet ble vedtatt, var en lang kulvert over Tasta selve nøkkelen for å få prosjektet gjennom. Det gikk blant annet på støyforhold, at en lang kulvert ble valgt.

– Kulverten kuttes på nordsiden, der det er svært få boliger, sa prosjektlederen til de fremmøtte politikerne.

Da saken ble lagt fram ble flere litt satt ut. Politikerne hadde nemlig ikke ventet dette.

– Lang kulvert var en forutsetning for flertallet i bystyret da E39 ble vedtatt. Dette er nedslående nyheter for Tasta, sier Per A. Thorbjørnsen (V) til Aftenbladet.

Lite rom for forhandlinger

Et annet alternativ kan være å kutte kulverten med 85 meter. Da ryker imidlertid både ei bru på Høie, samt Tastakrysset. I tillegg vil da Eskelandsveien havne oppå kulverten.

Siste ord er ikke sagt, men det skal ikke være rom for store forhandlinger.

– Samferdselsdepartementet legger til grunn at omfanget på utbygginga må tilpasses den økonomiske rammen som blir fastsatt for bypakke Nord-Jæren. Departementet understreker behovet for sterk kostnadskontroll Kostnadsøkning må derfor håndteres innenfor denne rammen. Dersom kostnadene for et eller flere prosjekt øker, innebærer det at andre prosjekt ikke kan gjennomføres, sier Espedal.