Vil oppruste Tastaveden skole – ikke flytte

Del på Facebook

Lærere, elever og FAU er samstemte. De ønsker en opprustning av skolen, ikke flytting av elever. Fra politikere er de fleste signalene positive.

 

Det er satt av 146 millioner kroner til nybygg/rehabilitering av Tastaveden skole. Det er imidlertid ikke endelig vedtatt. Det fører til at elever, ansatte og foreldre sitter igjen med usikkerhet om hva som skal skje med skolen. De venter på et endelig vedtak som skal komme fra politikerne.

Venter fortsatt

Da Tastavis er på skolen skal elevene ut på den daglige runden med fysisk fostring. Skolen er kjent for blant annet det. Rektor Egil Alne er stolt av elevene – og skolen han er sjef for.

–        Ja, det er klart jeg er det. Når det er sagt, så hadde det vært bra for alle og fått på plass det vi alle håper på, nemlig en full renovering av skolen. Den er nemlig sliten nå, sier han til Tastavis.

Sammen med sine medarbeidere og Fau jobber han hver dag for å gjøre skolen enda bedre, og det mens skolen forfaller mer og mer.

–        Vi har mange og gode argumenter for at skolen skal oppgraderes, det skal ingen tvile på. Vi er i dag en robust skole, vi har 330 elever og er dermed også på størrelse med det som i dag er vanlig. Nærheten og kjennskapet til elevene er der – vi kjenner dem alle som går her, forteller han videre.

Får mye støtte

Det er ikke sånn at de ansatte kjemper alene for å oppruste skolen. Tastavden har et aktivt foreldreutvalg. Fau står på for skolen sin. Dagbjørn Skipnes er Fau-leder.

Også elevrådsleder Jonathan Wølstad er opptatt av skolen han går på. Til venstre ser vi rektor Egil Alne, mens Fau-leder Dagbjørn Skipnes står til venstre. Alle bilder: Per Thime

–  Tastaveden skole er en viktig samfunnsinstitusjon i bydelen. Som foreldre er vi først og fremst opptatt av at ungdommene våre skal ha et godt læringsmiljø. Det vet vi at de får på Tastaveden og elevene derfra har en uvanlig høy gjennomføringsgrad på videregående skole. Men utenfor skoletid er det også høy aktivitet i og rundt skolen både som idrettsarena og sosialt samlingspunkt. Dette er en del av limet i bydelen vår, slår han fast.

Penger å spare

I verste fall står en nedleggelse for tur. Da er det flere aktuelle alternativer. Det nærmeste er nytt bygg på Tastarustå, bare en langpasning unna Tastaveden skole. Alternativet da er å bygge seks nye klasserom – prislapp rundt 67 millioner kroner.

–  Samtidig er det slik at mange av særtrekkene ved Tastaveden vil gå tapt ved oppsplitting. Noe som irriterer meg særlig mye er når det hevdes at skoler med mindre enn 6 paralleller på hvert trinn er ikke-robuste. I rapporten om skolebidragsindikatorer som SSB la fram i januar ble det dokumentert at det ikke er målbare forskjeller i resultat mellom skoler med 4 paralleller og skoler med 6 eller flere paralleller. Tastaveden har et bredt pedagogisk team og er en svært robust skole, fortsetter Fau-lederen.

–  Men; det vil vel fortsatt være penger å spare, hvis man flytter trinn til Tastarustå?

–   I handlings- og økonomiplanen (HØP) for de kommende årene er det allerede vedtatt 146 mill. til opprusting av Tastaveden skole. Det syntes tydeligvis både rådmannen og bystyret var forsvarlig i November.  Vi har ikke sett noe overbevisende regnestykke på at det er store besparelser.

Engasjerte politikere

Konsekvensene ved at skolen kan bli lagt ned er flere. Elever må bytte til andre skole (r), men også ansatte vil miste jobbene sine. Fau-lederen vil ha en avgjørelse.

–  I tillegg mister mange elever retten til fritt skolevalg. Ansatte må sies opp.  De andre skolene får en vanskelig overgangsperiode og politikerne kan jeg love et rabalder som vil bli husket helt fram til valget.

Flere politikere er imidlertid på banen. Gruppeleder Dag Mossige (Ap) mener det er viktig for bydelen at Tastaveden skole består, og opprustes.

–  Arbeiderpartiet sier ja til å ruste opp Tastaveden, og nei til å flytte elevene til Tastarustå. Vi registrerer at andre partier sender signaler om mer «robuste» skoler og ønsker en mer sentralisert skolestruktur, men mener det er helt feil å legge ned en flott og velfungerende skole som nærmiljøet er meget glad i – og nå med rette slår vern om.

Den årlige saken om skolestruktur kommer opp politisk i løpet av våren. Der kommer foreldre og ansatte til å møte mannsterkt opp. De vil benytte sjansen til å vise hva de mener. Det er Mossige glad for.

–   Det er viktig å poengtere at pengene faktisk allerede er satt av i budsjettet til å ruste opp Tastaveden. Da er det særs spesielt at noen vil vurdere å legge hele skolen isteden. Vi mener at både elever og ansatte fortjener en oppgradert Tastaveden skole.

Også andre politikere Tastavis har vært i kontakt med, er i utgangspunktet positive.

Frode Myrhol, (FNB) sier det sånn:

–   Vi vil beholde Tastaveden skole, det tilbudet elevene får på Tastaveden bør styrkes og ikke svekkes ved nedleggelse. Flere skoler bør etter vår mening ta etter Tastavedens modell. Dette er en sak vi vil kjempe for i de utvalgene vi kan. Vi har dessverre ikke folk i oppvekst, men vi vil stemme for Tastaveden både i formannskapet og bystyret om det kommer opp der, sier han.

Også Senterpartiets Bjarne Kvadsheim er positiv.

–   Når det gjelder Tastaveden, så ønsker vi å beholde skolen og støtte opp om det arbeidet skolen gjør. Vi har også lagt merke til at skolen har gode resultater når det kommer til læring. Vi ser også at skolen prøver ut nye ting som vi i vårt parti setter pris på. Det er også viktig å få med at det ligger penger inne til opprustning – og da er det også viktig at dette beløpet ikke blir tatt bort.

Godt med støtte

For rektor Egil Alne er det positivt med støtte. Han har fått og får mange henvendelser fra personer, både politikere, foreldre og tidligere representanter i det politiske liv.

–        Det er mange henvendelser, og det er kjekt. Blant annet mottok jeg en hyggelig samtale fra en pensjonist – et tidligere bystyremedlem. Han kunne fortelle meg om hvilke fremgangsmåter som kunne være fornuftig å bruke.

Rektor Alne vil likevel presisere en ting.

–        Ja, det kan være greit å få med at vi slettes ikke har noe som helst imot Tastarustå skole. Det er en bra skole på alle måter. Vi samarbeider allerede godt med dem i dag. Dette handler om vår skole og hva vi mener er best for bydelen og våre elever i framtiden. Vi er robuste og har fulle klasser i så mange år vi kan se fremover.