Frykter nedleggelse av Tastaveden skole

Del på Facebook

I stedet for oppussing frykter konstituert rektor at Tastaveden skole legges ned, og at elevene blir flytter til andre skoler.

tastaveden

Joda, deler av bygningsmassen ved Tastaveden er utslitt. Usikkerheten er om skolen skal pusses opp. I kommunens økonomiplan er det for perioden 2016-2019 bevilget 146 millioner kroner til rehabilitering, eller eventuelt rivning og nybygg av Tastaveden skole.

Konstituert rektor, Egil Alne, har skrevet brev til kommunen, vært på flere møter og snakket med folk i bydelsutvalget. Han vil beholde skolen han i dag jobber på.

– Jeg mener at vi driver veldig bra skole og har et robust tilbud i dag. For eksempel klarer våre elever seg veldig godt på videregående skoler, sammenlignet med hvem som helst, sier han til RA.

Rehabilitering er lagt i ro inntil videre, og man skal blant annet se på muligheten for at Tastarustå skole kan utvides til åtte paralellklasser.

Fra Stavanger kommune heter det: «Kommunalstyret for miljø og utbygging tar det gjennomførte mulighetsstudie for Tastaveden skole til foreløpig orientering. For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag gjennomføres i tillegg et mulighetsstudie for kapasitetsutvidelse på Tastarustå skole». Og «Det skal snarest utarbeides og framlegges egen sak om skolekapasitet for ungdomsskoler i Tasta bydel med både elevframskrivinger og mulighetsstudiene for Tastarustå og Tastaveden skolen som underlag. Dette innebærer at arbeidet med Tastaveden skole stilles i bero inntil dette er avklart.»

De ansatte Tastaveden har engasjert seg i saken, og de ønsker selvsagt å ha skolen sin.

– HMS-messig er den grei, men det må snart gjøres noe med bygningen. Vi er klare for et nybygg. Vi greier å drive god skole, men det har ikke noe med bygningen å gjøre, men de ansatte på skolen, sier Alne, videre til avisen.